Noi reguli cu privire la pensionarea femeilor. Când intră totul în vigoare

Publicat: 10/05/2019 | 15:15
Noi reguli cu privire la pensionarea femeilor. Când intră totul în vigoare

Începând cu 11 mai vor intra în vigoare noile reguli privind ieșirea la pensie a femeilor. Legea nr. 93/2019 a fost, deja, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 354.

Astfel, femeile pot opta să muncească până la vârsta de 65 de ani, cu continuarea contractului de muncă. Acestea trebuie, însă, să-și dea acordul în scris. Angajatorul nu va putea refuza astfel de cereri.

Cum s-a modificat Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) pentru a pune în acord legislaţia cu decizia Curţii Constituţionale:

1. Litera c) a alineatului (1) a articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă,  la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.”

2. După alineatul (2) al articolului 56 se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:

”(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile prevăzute la lit. c), teza întâi.”

Iată cât va putea angajata să lucreze după ce face această cerere

Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea  prelungirii anuale a contractului individual de muncă”, scrie, mai exact, în legea ce intră în vigoare pe 11 aprilie 2019.

Pe Legea pensiilor, vârsta-standard de pensionare pentru femei este 63 de ani. România s-a angajat ca până în 2023 să egalizeze, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, vârsta de pensionare la 65 de ani, anunță adevarul.ro.

Citește și...