POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

CUPRINS

1. Definitii…………………………………………………………………….. 1-2
2. Introducere…………………………………………………………………..2
3. Context Legislativ…………………………………………………………2
4. Responsabilul cu Protectia Datelor………………………………….3
5. Colectarea si procesarea datelor personale……………………….3-5
5.1. Informatii personale oferite Operatorului…………………..3
5.2. Ce se intampla daca nu oferiti Operatorului datele………3
5.3. Scopurile utilizarii datelor cu caracter personal…………..3-5
6. Dezvaluirea si transferul datelor cu caracter personal…………5
7. Drepturile persoanei interesate…………………………………………5-8
8. Pastrarea datelor cu caracter personal………………………………..8-9
9. Securitatea datelor cu caracter personal……………………………..9
10. Modificari ale politicii privind confidentialitatea………………9
11. Site-urile tertilor…………………………………………………………….9-10
12. Politica de cookie-uri……………………………………………………..10-11
13. Securitatea site-urilor……………………………………………………..11-12
14. Intrebari, nelamuriri, reclamatii……………………………………….12

1. DEFINITII

Termeni folositi vor avea urmatorul inteles:

Date cu caracter personal – desemneaza orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica poate fi identificata, direct sau indirect, cu referire speciala la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, numar de identificare, date despre locatie, ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identitatii sale fizice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea  datelor cu caracter personal – desemneaza orice operatie sau set de operatiuni, efectuate cu sau fara ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea si modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.
Operator – GANDUL MEDIA NETWORK SRL, Adresa: Bucuresti, Sos Fabrica de Glucoza, nr. 21, parter, sector 2, J40/631/2016, CIF: RO35451445, care determina scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoane imputernicite de Operator – este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, serviciul sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele Operatorului.
Persoana interesata: persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

2. INTRODUCERE

GANDUL MEDIA NETWORK SRL, Adresa: Bucuresti, Sos Fabrica de Glucoza, nr. 21, parter, sector 2, J40/631/2016, CIF: RO35451445,  este Operator al datelor personale transmise prin intermediul site-urilor www.cancan.ro, www.ciao.ro, www.verdict.ro.
Operatorul precizeaza ca nu va solicita ori primi informatii, de orice natura, de la copiii sub 16 ani.
In numele Operatorului actioneaza terte persoane imputernicite de acesta care prelucreaza datele cu caracter personal, in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, cu precizarea ca datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.
Operatorul se angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal.
Toate datele personale furnizate vor fi tratate ca fiind confidentiale si vor fi prelucrate doar informatiile permise de legislatia aplicabila.
Aceasta politica de confidentialitate descrie scopull si mijloacele de prelucrare ale Operatorului privind colectarea si utilizarea datelor personale si stabilesc drepturile de confidentialitate.
Confidentialitatea informatiilor este o responsabilitate permanenta, Operatorul actualizand pe masura ce vor fi intreprinse noi practici privind datele cu caracter personal sau vor fi adoptate noi politici de confidentialitate.
In ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimtamant, Operatorul va notifica orice modificare si va solicita consimtamantul suplimentar.

3. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare „Regulamentul GDPR”, aplicabil din data de 25 mai 2018, Operatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care   furnizate prin utilizarea site-urilor, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.
Aceasta norma  juridica poate fi vizualizata prin accesarea urmatorului link: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016
4.RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Persoana imputernicita de Operator cu protectia datelor cu caracter personal, care prelucreaza datele in numele Operatorului si raspunde la intrebari legate de prelucratea acestora, detine adresa de e-mail: [email protected]

5. COLECTAREA SI PROCESAREA DATELOR PERSONALE

5.1. Informatii personale oferite Operatorului:
Operatorul poate colecta, stoca si procesa urmatoarele tipuri de date personale:
a) informatii despre computer si despre vizitele si utilizarea site-urilor web, inclusiv adresa IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-urilor;
b) informatiile furnizate Operatorului in scopul de a participa la campanii de marketing, inclusiv numele si adresa de e-mail ale participantilor;
c) informatiile furnizate Operatorului atunci cand se utilizeaza serviciile sau informatiile care sunt generate in timpul utilizarii acestor servicii, inclusiv calendarul, frecventa si modul de utilizare al serviciilor;
d) informatiile continute in sau legate de orice comunicare transmisa prin intermediul site-urilor, inclusiv corespondenta cu Operatorul, continutul comunicarii si datele asociate comunicarii;
e) informatiile furnizate pentru achizitionarea serviciilor de publicitate de pe site-urile Operatorului si difuzarea mesajelor publicitare pe grupuri tinta distincte;
f) orice alte date personale transmise Operatorului.

5.2. Ce se intampla daca nu oferiti Operatorului datele dvs.
Site-urile pot fi accesate fara a furniza Operatorului datele personale sau consimtamantul, introducand doar cantitatea minima de informatii, nume si informatii de contact in profilul dvs., daca doriti si puteti sa va editati profilul, in orice moment. Unele informatii personale sunt necesare pentru a va putea autentifica.
Puteti gestiona datele comunicate si va puteti retrage oricand acordul pentru comunicarea de marketing -publicitate.

5.3. Scopurile utilizarii datelor cu caracter personal
Datele personale transmise prin intermediul acestor site-uri si datele personale colectate, de la dvs., terti sau din surse publice, vor fi utilizate in scopurile specificate in aceasta Politica de confidentialitate.
Scopuri procesarii datelor personale are la baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:
a) Comunicari, bazate pe interesul legitim al Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: daca ne-ati contactat prin intermediul acestor site-uri sau in alt mod, va fi procesat numele, datele de contact, locatia si alte informatii pe care le-ati furnizat pentru a va putea raspunde la intrebari, intalniri, convorbiri telefonice sau alte comunicari;
b) Marketing si relatii publice, pe baza consimtamantului. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: ca vizitator al site-urilor, putem procesa prin cookie-uri si semnalizatoare web, adresa IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referinta, durata vizitei, fisierele log, interactiunile cu website-urile si cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate, informatiile pe care le-ati furnizat prin intermediul formularului de pe site-uri sau serviciile achizitionate – valoarea, data, surse de date, note si remarci – pentru a efectua cercetari de marketing si pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicarii noastre de marketing si pentru a o adapta la tendintele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activitati de marketing, pentru a pregati analiza noastra de business, pentru a personaliza serviciile si comunicarile pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorasi sau a unor produse si servicii similare.
De asemenea, daca sunteti abonatul nostru la newsletter, puteti primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ati furnizat pentru a distribui materiale promotionale, putem face anunturi despre adaugiri si modificari privind serviciile noastre, putem personaliza aceste site-uri si comunicarea noastra de marketing pentru dvs., va putem trimite notificari prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite informari prin e-mail  – ne puteti informa in orice moment daca nu mai sunteti interesat de aceste materiale – sau va putem trimite comunicari de marketing referitoare la activitatea noastra despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.
c) Securitate, bazata pe interesul legitim al DAB potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: daca sunteti vizitator al acestor site-uri, putem prelucra datele personale pe care le-ati incarcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., in conformitate cu aceasta notificare de confidentialitate – de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web – pentru a pastra aceste site-uri securizate impotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor si intereselor Operatorului si ale tertilor si pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala. Mentionam ca aceste informatii pot fi dezvaluite in scopul investigarii sau urmaririi penale.

6. DEZVALUIREA SI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiile pe care Operatorul le colecteaza vor fi prelucrate in Spatiul Economic European si in afara Spatiului Economic European, in functie de scopul prelucrarii.
Operatorul va proteja confidentialitatea si securitatea datelor personale in timpul transferului si pentru utilizarea numai in conformitate cu relatia dintre dvs. si Operator si cu practicile descrise in aceasta Politica de confidentialitate.
Operatorul poate dezvalui datele personale:
a) in masura in care ii incumba o obligatie legala in acest sens;
b) in legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala;
c) pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale, inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei;
d) auditorilor, agentiilor, autoritatilor de supraveghere sau altor furnizori de servicii externe pentru indeplinirea obligatiile contractuale.

7. DREPTURILE PERSOANEI INTERESATE

In calitate de persoana vizata/interesata, aveti drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectam, iar Operatorul va respecta drepturile dumneavoastra si va da curs solicitarilor dumneavoastra in mod adecvat.

7.1.  Dreptul de acces la datele personale:
In virtutea acestui drept, puteti solicita informatii legate de datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii legate de categoriile de date pe care le detinem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat daca le-am obtinut indirect si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.
Va vom oferi o copie a datelor dumneavoastra personale la cerere, iar daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putea fi perceputa o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.
Exercitarea acestui drept presupune si dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara Uniunii Europene si Spaţiului Economic European, in masura in care ne solicitati sa confirmam prelucrarea sau neprelucrarea datelor dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara Uniunii Europene si Spaţiului Economic European.

7.2. Dreptul la rectificarea datelor personale:
Exercitarea acestui drept se manifesta prin posibilitatea de a obtine de la Operator rectificarea datelor personale care va privesc. In acest sens puteti folosi funcţionalitaţile contului si, in plus, puteţi adresa Operatorul o cerere, inclusiv in format electronic.

7.3. Dreptul la restrictionare prelucrarii datelor:
Puteti obtine din partea Operatorului restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personale, in cazul in care:
a) contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de timp necesara verificarii corectitudinii acestora;
b) prelucrarea este nelegala, dar va opuneţi stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
c) nu mai avem nevoie de datele personale, iar dar iar solicitarea priveste stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanţa;
d) va opuneţi prelucrarii, pentru intervalul de timp in care verificam daca interesele noastre legitime prevaleaza asupra intereselor dumneavoastra.

7.4. Dreptul la portabilitatea datelor:
Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale – pe care ni le-ati furnizat – unei alte organizatii.
Beneficiati de exercitiul acestor drepturi numai daca sunt intrunite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) prelucrarea datele dvs. personale se face cu mijloace automate;
b) prelucrarea datelor dvs. personale se efectueaza pe baza consimtamantului dvs. sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
c) datele dv. personale ne sunt furnizate de dumneavoastra;
d) transmiterea datelor dvs. personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane.
Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat.
Dreptul de a primi datele dvs. personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane.
Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer).
Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.

7.5. Dreptul la stergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”:
Aveti posibilitatea, in orice moment, sa stergeti documentele pe care le-aţi incarcat.
Operatorul va sterge documentele incarcate in contul dumneavoastra, chiar fara o cerere, in urmatoarele situatii:
a)  Dupa doua saptamani de la momentul stergerii de catre dvs. a contului;
b) Dupa doua saptamani de la incetarea contractului.
In ce priveste alte date pe care le deţinem, aveti dreptul sa solicitati stergerea acestora, iar Operatorului ii incumba obligatia de a se conforma cererii dvs. doar daca:
(i) prelucram datele dumneavoastra personale;
(ii) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
c) Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara; d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:
(i) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
(ii) pentru a se conforma unei obligatii legale pe care o are;
(iii) in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice;
(iv) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

7.6. Dreptul la obiectie:
Acolo unde prelucrarea nu se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti, puteti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia dvs. particulara.
In acest caz, Operatorul nu va mai prelucra datele dvs. personale, cu exceptia cazurilor in care:
(i) invoca si poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra;
(ii) in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Cererea privind obiectia la prelucrare trebuie sa contina in mod explicit si neechivoc exprimarea dorintei dvs. ca datele personale sa fie sterse, pentru ca, in caz contrar, noi doar le vom restrictiona.
Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor personale in scop de marketing intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra.
Daca marketingul s-a bazat pe consimtamant, va puteti retrage consimtamantul.
In acest sens, trebuie retinute urmatoarele aspecte:
a) Perioada de timp: Operatorul va incerca sa aduca la indeplinire cererea dvs. in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia, perioada care poate fi prelungita din cauza unor motive legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii.
In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, Operatorul are obligatia sa va informeze cu privire la termenul si motivele prelungirii.
b) Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau la o parte a datelor personale din cauza unor restrictii legale, urmand a va comunica/informa refuzul si motivele acestuia.
c) Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam.Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
d) Exercitarea drepturilor dumneavoastra:
Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati in scris, inclusiv electronic, folosind urmatoarele detalii de contact: [email protected].

7.7. Dreptul de a depune o plangere
Este de preferat ca orice nemulţumire cu privire la modul in care sunt prelucrate datele dvs. personale sa fie adresata in mod direct Operatorului, in vederea solutionarii acesteia.
Cu toate acestea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin accesarea website-ului www.dataprotection.ro sau puteti adresa acestui organism o cerere scrisa in urmatoarele modalitati:
– prin posta, la adresa: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Telefone: +40.318.059.211/ +40.318.059.212;
– prin  Fax, la numarul:  +40.318.059.602;
– prin E-mail, la adresa de posta electronica: [email protected]

8. PASTRAREA  DATELOR  CU CARACTER  PERSONAL

Datele personale sunt stocate de catre Operator pe serverele sale.
Datele cu caracter personal pe care le prelucram bazate pe consimtamantul dvs. vor fi pastrate pentru perioada nelimitata de timp sau pana cand consimtamantul este revocat, cu exceptia cazului in care cerintele legale aplicabile prevad altfel, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrarii.
Daca nu ne-ati furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ati revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dumneavoastra – nume, prenume, datele de contact, referinte si note – in scop statistic si pentru necesitati de raportare sau in masura justificata pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.
Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente, inclusiv documente electronice, care contin date cu caracter personal:
a) in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
b) in cazul in care informatiile/documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala;
c) pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

9. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmiteti prin utilizarea acestor website-uri, Operatorul va mentine garantii fizice, tehnice si administrative, actualizand si testand tehnologia proprie de securitate in mod continuu.
Operatorul va restrictiona accesul la datele dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa cunoasca informatiile respective pentru a va oferi beneficii sau servicii.
In plus, angajatii Operatorului vor fi instruiti cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dvs.
Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, Operatorul va actiona de indata pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica proprie privind incalcarea datelor cu caracter personal.
In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara –, va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere.

10. MODIFICARI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

Operatorul isi rezerva dreptul de a actualiza in orice moment si fara o notificare prealabila acest document de informare, prin publicarea unei noi versiuni pe aceste site-uri.
Actualizarile vor avea in vedere situatiile in care apar noi dispozitii legale, recomandari si interpretari ale autoritatilor de supraveghere nationale si internationale privind protectia datelor cu caracter personal.
Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre.
Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toate anunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre de confidentialitate care guverneaza utilizarea acestor website-uri.

11. SITE-URILE TERTILOR

Aceste website-uri pot include hyperlinkuri si detalii despre website-urile unor terte parti. Operatorul/reprezentantii si imputernicitii acestuia nu are/au niciun control si nu este/sunt responsabil/i pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

12. POLITICA DE COOKIE-URI

Site-urile colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal.
Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati aceste website-uri si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri.
Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora.

12.1. Utilizarea de cookie-uri 

Website-urile utilizeaza  cookie-uri, descrise ca fiind mici fisiere text ce sunt salvate de browser-ul dvs. de internet si servesc pentru a face paginile noastre de internet mai usor de utilizat, mai eficiente si mai sigure.
Cookie-urile nu cauzeaza daune computerului dvs. si nu conţin virusi, dar, cu toate acestea, puteti impiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzatoare a browser-ului dvs.
Paginile noastre on-line conţin cookie-uri care salveaza, in special, setarile alese de dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi in scop statistic.
Atragem atenţia asupra faptului ca prin impiedicarea instalarii de cookie-uri se poate intampla sa nu poata fi utilizate toate functiile paginilor noastre de internet.
Operatorul foloseste cookie-uri pentru a personaliza continutul și anunturile, pentru a oferi functii de retele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de retele sociale, de publicitate si de analize informatii cu privire la modul in care folositi site-urile noastre.
Acestia le pot combina cu alte informatii oferite de dvs. sau culese in urma folosirii serviciilor lor.
Pentru informatii sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa la [email protected].

12.2. Categorii de cookie-uri:

12.2.1. Cookie-uri interne
O vizita pe site-uri poate plasa cookie-uri in scopuri de:
a) Cookie-uri esentiale – acestea sunt necesare pentru functionarea site-urilor. Operatorul poate folosi module cookie esentiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasa a conturilor de utilizator sau pentru a oferi functii specifice site-urilor;
b) Cookie-uri de masurare a traficului – care permit Operatorului sa recunoasca si sa numere numarul de vizitatori, respectiv sa observe cum se deplaseaza vizitatorii in site atunci cand il folosesc, toate acestea ajutandu-ne sa imbunatatim modul in care functioneaza site-urile;
c) Cookie-uri de functionalitate – sunt folosite pentru a va recunoaște cand va intoarceti la site-uri si ne permite sa personalizam continutul nostru pentru dvs., sa va salutam dupa nume și sa va amintim preferintele dvs. – de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.;
d) Cookie de targetare – folosite pentru inregistrarea vizitelor dvs. pe site-uri, paginile pe care le-ati vizitat și link-urile pe care ati dat click. Operatorul foloseste aceste informatii pentru a face site-urile și mai relevante pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a impartași aceste informatii unor terte parti, tot in scopul de a face site-urile mai relevante pentru dvs.

12.2.2. Cookie-uri terta parte (Third-party cookies)

Pe langa cookie-urile proprii, este posibil ca Operatorul sa foloseasca si alte cookie-uri terta parte – third-party – pentru a raporta statisticile de utilizare a site-urilor și pentru a imbunatati eforturile de marketing.
a) Urmarirea cookie-urilor/Tracking cookies – urmaresc comportamentul pe site-uri si il conecteaza la alte valori care sa permita o mai buna intelegere a obiceiurilor de utilizare;
b) Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie – permit urmarirea in timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficienta acestora;
c) Cookie-uri pentru parteneri – ofera partenerilor Operatorului metrici de conversie pentru a-si putea optimiza eforturile de marketing platite.

13. SECURITATEA SITE-URILOR

Operatorul nu poate garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure si, deci, nu poate asigura sau garanta securitatea informatiilor pe care le transmiteti.
Cu toate acestea, Operatorul foloseste masuri de securitate a site-urilor in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare si de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.
Suntem constienti ca pot aparea incidente de utilizare gresita sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindca aproape fiecare website, serviciu sau utilizator se intercaleaza. In aceste situatii, obiectivele noastre converg spre identificarea si izolarea de indata a incidentului in scopul de a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare si minimalizarea neplacerile utilizatorilor nostri.
Daca este necesar, Operatorul va notifica autoritatile competente despre aceste incidente de utilizare incorecta sau incursiune neautorizata in aceste website-uri.

14. INTREBARI, NELAMURIRI, RECLAMATII

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va exercitati drepturile ori aveti nelamuriri sau reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la [email protected].
Daca doriti sa nu folosim informatiile pe care ni le-ati furnizat, va rugam sa ne trimiteti un e-mail catre [email protected]cu titlul „Nu utilizati datele mele” si numele dvs.
Pentru a va actualiza sau a corecta datele dvs. personale, va rugam sa contactati responsabilul pentru protectia datelor la [email protected].