EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Model de subiect la limba şi literatura română

Publicat: 30/05/2017 | 18:28
EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Model de subiect la limba şi literatura română

EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat pe portalul EDU.RO un model de subiect pentru proba scrisă de limba şi literatură română. EVALUARE NAŢIONALĂ 2017, prima sesiune, începe în luna iunie 2017. (MAI MULTE DESPRE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017 AICI)

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

 

Anul şcolar 2016 – 2017

 

Probă scrisă

Limba şi literatura română

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

                                                                                                                                                      Model

 

 • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 
 • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                 (40 de puncte)

A. 

 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate

(de exemplu: poruncă – ordin; a asfinţit – a apus)                                                  2 x 2 p. = 4 puncte

 1. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a oricărui cuvânt obţinut prin conversiune şi a oricărui cuvânt obţinut prin derivare din primul alineat al textului dat      2 x 2 p. = 4 puncte • câte 1 p. pentru identificarea cuvintelor: 2 x 1p. = 2 p. 

• câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu:

dimineaţa – adverb obţinut prin conversiune din substantiv; ca – prepoziţie obţinută prin conversiune din adverb; strălucitor – format prin derivare cu sufixul –tor de la verbul a străluci, derivat la rândul lui cu prefixul stră– de la verbul a luci; împărăţie – format prin derivare cu sufixul –ie de la substantivul împărat): 2 x 1p. = 2 p.

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. transcrierea fiecărui diftong din cuvintele date: ǐu, ǐi 2 x 2 p. = 4 puncte 4. menţionarea rolului cratimei din secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte; marchează elidarea unei vocale) 4 puncte
 1. câte 2 puncte pentru formularea oricăror două idei principale/secundare din textul dat

                                                                                                                                 2 x 2 p. = 4 puncte

 1. – precizarea motivului pentru care mireasa întârzie la nuntă (de exemplu: Mireasa întârzie la nuntă, fiindcă respectă sfatul dat de o vrăjitoare.)  3 puncte
  • formularea răspunsului într-un enunţ       1 punct

 

B.

 • câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru trăsături ale basmului popular 4 x 1 p. = 4 puncte  – câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale basmului popular, valorificând fragmentul dat           2 x 4 p. = 8 puncte 

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a basmului se acordă astfel: 

 • prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p. 
 • prezentare superficială a trăsăturii/schematism  – 2 p.) 
 • respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut         2 puncte
 • respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte             2 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                      (36 de puncte)

A. 

 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu: Ziua Mondială a Teatrului se sărbătoreşte în 27 martie.; Numele expoziţiei de fotografie din Parcul Copou este „Spectacole în imagini”.)  2 x 2 p. = 4 puncte
 2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei şi a titlului articolului (Gina Popa; Record de participanţi la Festivalul „Hai la teatru!”) 2 x 2 p. = 4 puncte
 3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (pregătirii – feminin; imaginea – feminin)          2 x 1 p.= 2 puncte
  • câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (pregătirii – dativ; imaginea – acuzativ)           2 x 1 p.= 2 puncte
 1. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (toţi – atribut adjectival; cadouri – complement direct)             2 x 1 p.= 2 puncte
  • câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (toţi – adjectiv pronominal nehotărât; cadouri – substantiv comun)           2 x 1 p.= 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite (Dacă am putea estima timpul acordat pregătirii acestor scenete; l-am adăuga; pe care îl presupune pregătirea unui spectacol teatral.2 x 1 p. = 2 puncte
  • câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise (Dacă am putea estima timpul acordat pregătirii acestor scenete – propoziţie subordonată circumstanţială condiţională; l-am adăuga propoziţie subordonată circumstanţială condiţională; pe care îl presupune pregătirea unui spectacol teatral – propoziţie subordonată atributivă)  2 x 1 p. = 2 puncte
 2. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, introdusă prin pronumele relativ care 4 puncte
  • construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
  • construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate introduse prin pronumele relativ care – 3 p. 

B. 

 • relatarea unei întâmplări petrecute în timpul unui spectacol: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 p.  6 puncte
 • câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal

                                                                                                                                 2 x 1 p. = 2 puncte

 • adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat  – 1 p.             2 puncte
 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte             2 puncte

Notă! 

14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:

 • unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere      2 x 1 p. = 2 puncte
 • coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere            2 x 1 p. = 2 puncte 
 • registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; adecvarea parţială – 1 p.

 

2 puncte

– ortografia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)

3 puncte

– punctuaţia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)

3 puncte

– aşezarea corectă a textului în pagină

1 punct

– lizibilitatea

1 punct

 

Citește și...