Admitere la Academia de Poliţie 2020. Lista de acte necesare pentru înscriere

Publicat: 06/07/2020 | 08:25
Admitere la Academia de Poliţie 2020. Lista de acte necesare pentru înscriere

E bătaie mare pe un loc la Academia de Poliție 2020. Ca în fiecare an, de altfel. CANCAN.RO vă prezintă lista de acte necesare pentru înscriere, dar și condițiile pe care trebuie, musai, să le îndeplinești.

CITEȘTE ȘI: ESTE VESTEA MOMENTULUI PENTRU ELEVI! CUM SE FACE ADMITEREA, CINE SCAPĂ DE EXAMENE

Admitere la Academia de Poliţie 2020. Lista de acte necesare pentru înscriere. E obligatoriu să ai un dosar care să conțină o serie, destul de mare, de documente. Acestea ar fi:

  • cartea de identitate în original sau paşaportul în original
  • chitanța cu contravaloarea taxei de înscriere la concurs sau, după caz, acte doveditoare din care să rezulte că te afli într-una din situaţiile în care beneficiezi de scutire de plata taxei
  • diploma în original doveditoare obținerii distincțiilor/premii la olimpiade școlare naționale/internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale
  • diploma de BAC, în original sau în copie legalizată; în locul diplomei de bacalaureat mai poți prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma
  • foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă

Admitere la Academia de Poliţie 2020. Lista de acte necesare pentru înscriere

Admitere la Academia de Poliţie 2020. Lista de acte necesare pentru înscriere. La înscriere pentru examen nu este obligatoriu să meargă fix persoana care vrea să urmeze cursurile Academiei de Poliție. Așa că o altă persoană poate face înscrierea cu buletinul, dar pe bază de procură.

La înscrierea la Academia de Poliție trebuie plătită o taxă. De altfel, la fel ca la orice facultate. 380 de lei costă înscrierea și o achiți chiar la sediul Academiei. Există și scutiri la taxe, anume:

  • orfanii de unul sau ambii părinţi
  • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial
  • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi
  • copiii personalului M.A.I., în activitate / pensionat/ decedat
  • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare)