Bacalaureat 2019. Cum se rezolvă subiectele la limba română oral

Publicat: 03/06/2019 | 15:52

Bacalaureat 2019. Astăzi și mâine, candidații înscriși la BAC susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Ei intră în sala de examen în ordine alfabetică și extrag un bilet cu subiecte, după care merg într-o bancă, unde vor rezolva cerințele notate pe foaia aleasă.

Citește și: BAC 2019. Calendarul complet al probelor de la Bacalaureat 2019

Bacalaureat 2019. Cum se rezolvă subiectele la limba română oral

Pentru rezolvarea subiectelor liceenii au la dispoziţie un timp de gândire de aproape 15 de minute, conform metodologiei anunţate de Ministerul Educaţiei. Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale. Ei își pot nota ideile pe o ciornă, pusă la dispoziţie de organizatorii examenului de bacalaureat. Ulterior, candidaţii se prezintă în faţa profesorilor din comisia de examinare ca să susțină proba.

Citește și: Bacalaureat 2019. Ce obiecte sunt interzise în sala de examen

Pentru examenul din acest an, oficialii din Învăţământ au postat pe subiecte.edu.ro un model de bilet cu un citat din Constituţia României. În galeria foto a articolului puteți vedea cum arată un biletul cu subiecte la proba orală de română la Bac 2019.

Conţinutul subiectului:

Citeşte textul cu voce tare. 

Articolul 30

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nicio publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. 

Constituția României

Citește și: Ajutorul pe care toți elevii l-au așteptat. Cum să iei bacul cu nota 10

Întrebările la subiectul la proba orală de română de la Bacalaureat

După cum puteți observa în imaginea din galeria foto a articolului, modelul de subiect conţine două întrebări pe care candidaţii trebuie să le rezolve. Iar prima are şi 3 cerințe.

Întrebările:

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul citat.

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Cărui stil funcţional îi aparţine textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat, cu exemple din textul dat.

c. Ce elemente importante de conţinut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat? 

2. Care este opinia ta despre importanța libertății de exprimare? Susţine cu argumente opinia pe care o enunți. 

 

Citește și...