Bacalaureat 2019 toamnă. Cum se rezolvă subiectele la proba orală de la limba română

Autor: Maria H.
Publicat: 27/08/2019 | 08:42
Bacalaureat 2019 toamnă. Cum se rezolvă subiectele la proba orală de la limba română

Bacalaureat 2019. Astăzi candidații înscriși la BAC susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Aceștia intră în sala de examen în ordine alfabetică și extrag un bilet cu subiecte, după care merg într-o bancă, unde vor rezolva cerințele notate pe foaia aleasă.

Cum se rezolvă subiectele probei orale la limba română

Pentru rezolvarea subiectelor liceenii au la dispoziţie un timp de gândire de aproape 15 de minute, conform metodologiei anunţate de Ministerul Educaţiei. Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale.

Canditații își pot nota ideile pe o ciornă, pusă la dispoziţie de organizatorii examenului de bacalaureat. Ulterior, se prezintă în faţa profesorilor din comisia de examinare ca să susțină proba.

„La probele orale, candidatul extrage un bilet și primește hârtie ștampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, câte 10 – 15 minute. După susținerea probei, candidatul predă ciorna semnată și biletul de examen” , se arată în comunicatul transmis de Ministerul Educației.

Modele de subiecte pentru proba orală

Pentru examenul de bacalaureat, oficialii din Învăţământ publică pe subiecte.edu.ro un model de bilet pentru ca elevii să vadă și să poată rezolva câteva cerințe înaintea examenului propriu-zis.

Aici puteți vedea modele de subiecte pentru toate probele examenului de bacalaureat

Citeste textul cu voce tare.

„Despre părinii mei, dar mai ales despre mama, voi avea mereu de spus în decursul acestor amintiri. Deocamdată, as vrea doar să adaug că, la instalarea noastră definitivă la Bucuresti, mama era încă foarte tânără, nu împlinise încă 30 de ani. Pe atunci, era frumoasă si încă elegantă, dar puini ani mai în urmă, în timpul ocupației germane si imediat după război, când am sărăcit, mama a renunțat treptat la eleganță si la cochetărie. La 35 de ani, a hotărât că nu mai e tânără, că are copii mari si că trebuie să trăiască numai pentru ei. N-a mai vrut să-si cumpere nimic pentru ea, si ducea singură toată casa, […] să-si poată ține copiii la liceu si la universitate. În schimb, îmi dădea întotdeauna oricâți bani îi ceream ca să-mi cumpăr cărți. Am ghicit mai târziu că prin mine îsi îndestula, într-un anumit fel, setea de lectură pe care o avusese în prima tinerețe. I-a plăcut întotdeauna să citească, dar, după ce s-a retras tata cu regimentul în Moldova si ea a rămas singură cu noi, răgazul pentru lectură se împuțina din zi în zi. Păstrase totusi câteva cărți de căpătâi si nu se culca niciodată fără să deschidă „Psaltirea”, „Anna Karenina” sau poeziile lui Eminescu. În tot timpul copilăriei si al adolescenței, familia mamei a constituit un univers inepuizabil, plin de secrete, bogat în surprize”.

Mircea Eliade, Memorii

Cerințele subiectului

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul
citat:
a. Ce se poate deduce din text despre emițătorul mesajului (atitudine, perspectivă, intenții)?
b. Ce tip de text este acesta (argumentativ, informativ, descriptiv, narativ, epistolar, memorialistic etc.)?
Argumentează-ți răspunsul.
c. Ce elemente importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
2. Care este opinia ta despre rolul familiei în dezvoltarea personalității adolescenților? Motivează-ți
răspunsul.

Ce este interzis să faci în ziua examenului

Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

„Accesul absolvenților de liceu în sălile de examen are loc între orele 7:30-8:30, iar examenele încep la ora 9:00. Candidații care au telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe sau orice alte materiale cu care nu au voie să intre în examen vor primi un plic în care să le introducă și le pun în sala de depozitare a obiectelor personale” , se arată în Metodologia întocmită de Ministerul Educației.

Canditaților le este interzis accesul în sălile de examen cu telefoanele mobile

Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, informează Ministerul Educaţiei.

 

 

Citește și...