Definitivat 2018, proba scrisă. Subiecte și bareme pe definitivat.edu.ro

Autor: Anca Toma
Publicat: 11/07/2018 | 15:40

Definitivat 2018. .Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (anul școlar 2017-2018) se va desfășura miercuri, 18 iulie 2018. Subiectele pentru examenul de definitivat, asigurate de Centrul Național de Evaluare si Examinare, au fost publicate, pentru toate materiile, pe site-ul subiecte.edu.ro, pentru sesiunea de examen definitivat 2017. De asemenea, baremele de corectare pentru disciplinele de examen au fost postate pe acelasi site. (Citește și: Înscrieri BAC toamnă 2018. Când este perioada înscrierilor)

Definitivat 2018, proba scrisă. Subiecte și bareme pe definitivat.edu.ro

De exemplu, la examenul de definitivat din anul trecut, la “Limba și literatura Română, Metodica predării acesteia”, pentru învățământul primar, cadre didactice au avut de rezolvat șapte cerințe bazându-se pe un text liric dat. A doua cerință a fost să redacteze un eseu în care să prezinte un personaj dintr-un text dramatic.

Subiectul integral prezentat mai jos este cel de la Limba și Literatura Romană și Matematică, Metodica predării acestora.

 

 

Examenul de definitivat 2018 – reguli organizare

ART. 22
(1) Proba scrisa se desfasoara incepand cu ora 10,00, durata de redactare a lucrarii fiind de 4 ore.
Citește și: (REZULTATE FINALE BAC 2018. Edu.ro anunță notele după rezolvarea contestațiilor)

(2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face in intervalul orar 7 – 7,30, pe baza buletinului/cartii de identitate si a delegatiei de serviciu.

(3) Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa se face in intervalul 8,00 – 8,45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate.

(4) Candidatii si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau materiale din urmatoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediaza/faciliteaza comunicarea la distanta, alte obiecte/materiale a caror utilizare afecteaza desfasurarea examenului in conditii de legalitate, echitate si obiectivitate. Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen.

(5) Candidatii care introduc in sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora mentionate la alin. (4) sau compatibile cu acelea, chiar daca nu le utilizeaza in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativa de frauda, prin decizie motivata a presedintelui comisiei de examen, situatie in care asistentii supraveghetori sau membrii comisiei de examen incheie un proces-verbal.

(6) Candidatii sunt informati de catre asistentii supraveghetori responsabili de sali, la intrarea in sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfasurarea probei scrise si semneaza procese-verbale care sa ateste informarea.

ART. 23

(1) Pe usa fiecarei sali de examen se afiseaza tabelele nominale cuprinzand numele si prenumele candidatilor, repartizati in sala respectiva si disciplina la care acestia sustin examenul.

(2) In fiecare sala de examen se repartizeaza candidati care sustin examenul la cel putin doua discipline diferite. Repartizarea candidatilor in sala se face potrivit tabelelor afisate, respectarea ordinii de asezare in banca fiind obligatorie.

ART. 24

(1) In vederea desfasurarii probei scrise se asigura supravegherea fiecarei sali de catre 2 – 3 asistenti supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor din sala respectiva pe baza actului de identitate prezentat de acestia si care raspund de corectitudinea desfasurarii probei scrise in sala respectiva.

(2) Asistentii supraveghetori responsabili de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei de examen tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, foile tipizate de examen si ciornele necesare stampilate, corespunzator numarului candidatilor din sala.

(3) Inainte de aducerea subiectelor in sali, supraveghetorii instruiesc candidatii cu privire la modul de secretizare si securizare a lucrarilor scrise, numerotarea paginilor si atentioneaza candidatii cu privire la situatiile care pot conduce la anularea lucrarii scrise si la eliminarea din examen, potrivit prevederilor legale.

(Citește și: REZULTATE BAC 2018. Cauta liceul, tasteaza numele si afla ce nota ai luat pe bacalaureat.edu.ro)

(4) Secretizarea si securizarea lucrarilor scrise se realizeaza in baza unei proceduri specifice, elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.

ART. 25

(1) Membrii comisiei de examen desemnati pentru multiplicarea subiectelor asigura numarul necesar de exemplare, le introduc in plicuri care sunt apoi securizate, fiind responsabili de asigurarea secretizarii. (2) Presedintele comisiei de examen, impreuna cu secretarul comisiei, distribuie in salile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel incat, la ora 10,00, acestea sa poata fi desfacute, in prezenta candidatilor.

(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine examenul in sesiunea respectiva.

(4) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, 2 membri desemnati ai comisiei de examen verifica daca toti candidatii au primit subiectul corespunzator specializarii/disciplinei de examen.

ART. 26

(1) Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se executa cu creion negru.

(2) Candidatii pot avea, in sala de examen, dictionare – pentru disciplinele latina sau greaca veche – si planuri de conturi – pentru disciplinele economice.

ART. 27

(1) Asistentii supraveghetori care furnizeaza solutii ale subiectelor de examen, falsifica lucrari, tolereaza actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor sau manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor raspund disciplinar, in conformitate cu art. 280 – 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau penal, dupa caz.

Au fost publicate rezultatele! VEZI PRIMELE REZULTATELA BAC 2018 PE JUDEȚE AICI.

(2) Nerespectarea prevederilor procedurii specifice privind secretizarea si securizarea lucrarilor scrise, referitoare la inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii care nu au legatura cu cerintele subiectului, precum si la existenta oricaror altor semne distinctive pe foile de examen determina anularea lucrarilor scrise. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/desenele, cu o linie oblica.

(3) Candidatii care, in timpul desfasurarii probei scrise, sunt surprinsi copiind, primind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din examen, incheindu-se un proces-verbal in acest sens de catre asistentii supraveghetori sau de catre membrii comisiei de examen. Aceeasi masura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda.

ART. 28

(1) Candidatul care se retrage din proprie initiativa poate solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii, preda lucrarea si foaia cu subiecte si paraseste sala dupa cel putin o ora, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. In acest caz, lucrarea scrisa nu este evaluata, iar in statistici candidatul respectiv se considera retras, cu dreptul de a se inscrie in sesiunea imediat urmatoare, conform prevederilor legale. (2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistentii supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen, fara a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvarii subiectelor.

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

Înscrierea candidaților pentru obținerea definitivării în învățământ s-a făcut la unitățile de învățământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv. Celelalte etape prevăzute în calendarul de organizare și desfășurare a acestui examen, aprobat prin ordin  de ministru, sunt următoarele:

  • până la 2 octombrie 2017- emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/a Municipiului București
  • până la 9 octombrie 2017- transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare județene/ISMB în paralel cu verificarea și avizarea acestora,
  • 9 – 31 octombrie – informarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere (9 – 31 octombrie).
  • Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018
  • 3 – 10 iunie 2018 – în vederea susținerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaților din baza de date vor fi completate și validate.
  • 24 iulie- prima afișare a rezultatelor înregistrate de participanții la proba scrisă
  • 24 și 25 iulie vor putea fi depuse contestații
  • 25 – 27 iulie – soluționarea contestațiilor
  • 27 iulie- afișarea rezultatelor finale
  • 30 iulie – 3 august- listele nominale cu candidații admiși vor fi transmise la Ministerul Educației Naționale, urmând să valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru.
Citește și...