Rugăciunea de dimineață. Ce să spui imediat după ce te trezești

Autor:
Publicat: 17/12/2019 | 11:08
Rugăciunea de dimineață. Ce să spui imediat după ce te trezești

Rugăciunea de dimineață este considerată foarte importantă de mulți credincioși, pentru că le dă încredere și liniște sufletească  pe parcursul întregii zile. 

La fel de importantă precum rugăciunea de seară, este și rugăciunea de dimineață, pe care credincioșii o pot rosti imediat cum se trezesc, înainte de a ieși din casă.

Rugăciunea de dimineață a lui Arsenie  Boca

Printre cele mai puternice rugăciuni ale lui Arsenie Boca se numără și rugăciunea de dimineață.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă că astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine, să Te pierd pe Ține.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi că rugăciunea Preasfantului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer.  Că nici umbră gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric.

Patimile au pus țină pe ochii minții, uitarea s-a întărit în noi că un zid, împietrind în noi inimile noastre. Și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină. Așa risipind în deșert zilele noastre, umbriți și dosaditi până la pământ.

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi și pune foc temniței. Aprinde dragostea în inimile noastre. Arde spinii patimilor noastre și fă lumina sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt.

Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seamă cât suntem de nedesăvârșiți și cât ești de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre.

Ci luminează lumina Ta peste noi, că să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viață Ta. Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție! Amin.

Rugăciunea de dimineață scurtă, pentru ajutor imediat

Rugăciunea pentru ajutor imediat  ce poate fi rostită în fiecare dimineață de credincioși:

Înțelegem din această frumoasă rugăciune că toate zilele vieții noastre trebuie să le trăim frumos. Că Dumnezeu să se slăvească în faptele noastre bune, și spre mântuirea sufletelor noastre, iar nu în deșertăciuni.

„Mă închin Ție, Dumnezeule mult-milostive, și Ție îți încredințez sufletul și trupul meu, simțurile și vorbele mele, cugetele și gândurile mele, faptele mele și toate mișcările trupului și ale sufletului meu.I intrările și ieșirile mele, credința și viețuirea mea, și Te rog. Tu mă binecuvântează, Tu mă miluiește, și de orice rău lumesc, diavolesc și trupesc mă izbăvește.

Curăță mulțumea fărădelegilor mele, îndreptează viața mea cea rea și ticăloasă, ferește-mă de căderile în păcat ce vor să vină, ca niciodată să nu mânii iubirea Ta de oameni. Și-mi dă cu pace, și fără de păcat să petrec ziua aceasta, întru slava Ta, și spre mântuirea sufletului meu, amin.”

Citește și: ACATISTUL SF NICOLAE. CITEȘTE RUGĂCIUNEA FĂCĂTOARE DE MINUNI

Rugăciunea de dimineață a Sfintei Treimi

Din somn sculându-mă, multumescu-ți Ție, Prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă Ta răbdare nu Te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele. Ci ai făcut iubire de oameni, după obicei, și în deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, că să manec și să slăvesc puterea Ta.

Deci, acum, luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gură că să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt în mărturisirea inimii și să laud Prea Sfânt numele Tău.  Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.