Rezolvarea subiectelor la limba română, de la Evaluarea Națională 2018

Autor: Anca Toma
Publicat: 11/06/2018 | 11:03
Rezolvarea subiectelor la limba română, de la Evaluarea Națională 2018

A început Evaluarea Naţională cu proba scrisă la Limba şi literatura română. ”Inocenții” de Ioana Pârvulescu a fost primul subiect la proba de limba română a probei de limba română de la Evaluarea Națională. Primele rezultate vor fi afişate pe 19 iunie, până la ora 12.00, iar în aceeaşi zi se pot depune contestaţii (în intervalul orar 14.00 – 19.00).  Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 23 iunie.

La primul subiect elevii au de rezolvat şase cerinţe pe baza unui text la prima vedere şi să redacteze o compunere. Al doilea subiect al examenului de evaluare este format dintr-un alt text la prima vedere cu şase cerinţe. De asemenea, elevilor li se va cere şi să scrie o naraţiune pe marginea unei teme date.

Rezolvarea subiectelor la limba română, de la Evaluarea Națională 2018

Subiectele si baremul de corectare stabilite de Ministerul Invăţămantului vor fi publicate pe edu.ro, imediat ce acestea vor fi disponibile.  Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a EN VIII, cazurile de fraudă şi tentativă de fraudă sunt sancţionate cu excluderea din examen şi acordarea notei 1.

Ministerul Educaţiei Naţionale pune la dispoziţie şi o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Astfel, numărul 0800801100 va fi disponibil în perioada 11 – 14 iunie, între orele 8.00 – 16.00, iar vineri, 15 iunie, între orele 8.00 – 14.00.

Media generală obţinută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.

CUM SE FACE CONTESTAȚIE LA EVALUARE NAȚIONALĂ

Pentru a depune contestaţie pentru nota la Evaluarea Naţională, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării. Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

CUM SE FACE CONTESTAȚIE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ. În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

CUM SE FACE CONTESTAȚIE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ. În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

CUM SE FACE CONTESTAȚIE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ. După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Calendar Evaluarea Naţională 2018

EXAMEN clasa a VIII-a. 11 iunie 2018: Limba şi literatura română – probă scrisă

Calendar Evaluare Naţională 2018. 13 iunie 2018: Matematica – probă scrisă

EXAMEN clasa a VIII-a. 14 iunie 2018: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

Calendar Evaluare Naţională 2018. 19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

EXAMEN clasa a VIII-a.  19 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

EXAMEN clasa a VIII-a. 20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

EXAMEN clasa a VIII-a. 23 iunie 2018: Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Citește și...