Sărbătoare importantă pentru creştinii ortodocşi! Ce NU se face pe 11 noiembrie şi cum poţi scăpa de blesteme

Publicat: 10/11/2017 | 18:09
Sărbătoare importantă pentru creştinii ortodocşi! Ce NU se face pe 11 noiembrie şi cum poţi scăpa de blesteme

În fiecare an, pe 11 noiembrie este prăznuit în calendarul bisericesc Sfântul Mare Mucenic Mina, cunoscut şi ca protectorul celor păgubiţi. De altfel, la ceas de sărbătoare, credincioşii merg la Biserica "Sfântul Mina" din Bucureşti, unde se află racla cu moaştele muncenicului. Acolo, ei spun rugăciuni şi aprind lumânări în speranţa că acesta îi va ajuta să îşi recupereze ceea ce au pierdut, dar şi să îşi îndeplinească dorinţele.

Ce NU se face pe 11 noiembrie: Pentru că ziua în care e prăznuit Sfântul Mina e marcată cu cruce neagră în calendarul creştin ortodox, credincioşii nu au voie să spele, pentru că riscă să se ardă cu ulei când gătesc sau să se opărească cu apă clocotită. De asemenea, nu e bine să coasă şi să muncească pământul, pentru că bolile şi accidentele îi vor pândi la tot pasul.

Potrivit tradiţiei, dacă mergi la biserică de Sfântul Mina şi aprinzi lumânări, iar apoi le lipeşti de sfeşnice, gândurile duşmanilor şi faptele rele se vor îndepărta. Fetele mai pot plăti sarindare şi acatiste pentru măritiş, pentru împlinirea blestemelor şi afişarea unor taine.

La ceas de sărbătoare, fetele şi femeile se duc la biserică şi aprind lumânări la celălalt capăt în ideea ca lucrurile furate să se întoarcă. Lumânările se aprind şi pentru întoarcerea dragostei celor care au călcat strâmb ori s-au rătăcit pe drum.

Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Mina. Cei care o spun, scapă de blesteme, iar viaţa li se schimbă total

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA. O, preasfinte şi întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, şi de minuni făcătorule; primeşte această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scap eu ticălosul şi către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinţi mă rog ţie: vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia şi ticăloşia mea; vezi bubele şi rănile trupului şi sufletului meu. De aceea mă rog ţie, fericite şi sfinte Mina, grăbeşte de mă ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi mă sprijineşte pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele şi nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul şi scârbitul, că ştiu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai şi pătimit suferinţe grele şi chinuri înfricoşătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinţe astăzi vieţuieşti luminat şi ai aflat dar de la Dumnezeu, fiidcă ne-am încredinţat că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta şi cu credinţă ţi s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA. Minunile şi ajutorul tău m-au făcut şi pe mine ticălosul şi scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguţătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigaşul său şi l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că şi din mort şi tăiat în bucăţi, tu l-ai vindecat şi l-ai făcut sănătos.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA. Asemenea şi lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ţinut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot aşa şi femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locaşul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostaşul acela ce o silea spre păcat, dar şi pe ostaş, după cuviinţă l-ai certat. La fel şi şchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea şi femeii celei mute, i-ai deschis graiul şi vorbea curat. De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creştin o pungă cu glabeni, pe care creştinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creştin de jurământ, dar şi evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine şi a venit la credinţa creştină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut şi pe mine a crede că la orice facere de bine eşti gata ajutător şi grabnic folositor şi minunat. De aceea încredinţat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credinţă ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta şi eu cred că tu acelaşi eşti, sfinte, ca atunci şi astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceeea şi eu acum, fiind scârbit şi în pagubă, alerg la tine cu credinţă şi cu lacrimi, îngenunchind, şi mă rog ţie, Sfinte şi Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubaşul şi scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat şi te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri. Către Acela roagă-te ca să fiu şi eu ajutat şi miluit pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăvit, ca să laud şi bine să cuvântez şi să slăvesc întrutotlăudatul şi preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Citește și...