Admiterea liceu 2019. Cum se calculează media de admitere la liceu

Publicat: 14/06/2019 | 11:18
Admiterea liceu 2019. Cum se calculează media de admitere la liceu

Admiterea liceu 2019. Admiterea la liceu pentru anul 2019 a început în luna mai și va continua în luna iunie, atunci când toți elevii care au finalizat clasă a VIII-a vor fi cuprinși în listele celor care urmează să candideze pentru un loc la liceu. 

Ordin publicat îMonitorul Oficiaprivind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020.

ART. 1  

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 ART. 2  

(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.

Citește și: EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. CALENDARUL EXAMENULUI DE CAPACITATE

(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o/un filiera/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la altă/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Admiterea liceu 2019. Calculul mediei de admitere la liceu

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, informează portalinvatamant.ro.

Admiterea liceu 2019. Colegiile militare

În ceea ce privește admiterea la colegiile militare, lucrurile se schimbă. Formula este: MFA = 0,3 MA + 0,7 NT.  MFA reprezintă media finală de admitere care se obțin prin adunarea ponderilor (30%)  Media de admitere calculată prin formula stabilită de Ministerul Educației Naționale cu (70%) nota de la test.

Părinții care vor să își dea copiii la un colegiu militar trebuie să fie prezenți pentru instructajul elevilor la colegiul militar unde vor fi dați aceștia. Atenție, pentru admiterea la colegiile militare nu sunt suficiente doar notele de la testări. Elevii trebuie să parcurgă trei etape:

– recrutarea

 – selecția

 – admiterea.

Criteriile de recrutare sunt descrise de proceduri, iar elevii trebuie să treacă printr-o probă sportivă și să fie apți fizic pentru a parcurge liceul militar.

Citește și: EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. MODELE DE SUBIECTE LA MATEMATICĂ

Admiterea liceu 2019. Calendar admitere la liceu 2019

3 – 7 iulie 2019 – Elevii de clasă a VIII-a vor completă fișele de înscriere la liceu
4 – 8 iulie 2019 – Elevii și părinții verifică fișele de înscriere la liceu și corectează eventualele greșeli în bază de date computerizată
12 iulie 2019 – Repartizarea computerizată la liceu a absolvenților clasei a VIII-a