Home » Politica » PSD și-a prezentat planul pentru a ”reporni” România! Ce propun social-democrații

PSD și-a prezentat planul pentru a ”reporni” România! Ce propun social-democrații

De: Cancan 10/05/2020 | 14:53
PSD și-a prezentat planul pentru a ”reporni” România! Ce propun social-democrații

După ce a criticat lipsa unor decizii ferme pentru relansarea economiei după ieșirea din starea de urgență, conducerea Partidului Social Democrat a lansat programul de măsuri economice și sociale după pandemia de coronavirus, intitulat „Repornim România”. Potrivit documentului prezentat de liderul Marcel Ciolacu, PSD își propune repornirea economiei, protejarea locurilor de muncă, protejarea puterii de cumpărare și stimularea economiei.

„Mai sunt doar câteva zile până la ridicarea stării de urgență, dar Iohannis și guvernul său nu au prezentat niciun plan de relansare economică, o relansare serioasă, cu măsuri ferme și clare, care să protejeze veniturile oamenilor și care să dea încredere antreprenorilor, angajaților și pensionarilor că pot depăși rapid această criză”, a declarat președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, duminică, în cadrul conferinței de presă de prezentare a proiectului. Evenimentul, transmis online, a fost întrerupt când liderului social-democrat i s-a făcut rău, iar ulterior a mers la spital.

Potrivit GÂNDUL.RO, documentul PSD conține „28 DE MĂSURI economice și sociale PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU PENTRU: Repornirea economiei, Protejarea locurilor de muncă, Protejarea puterii de cumpărare, Stimuli economici”.

Printre altele, programul PSD, preluat de Mediafax, propune acordarea de bani timp de trei luni pentru angajatori (2250 de lei) și angajați (1000 de lei) și suspendarea impozitului pe venit pentru companii din mai multe sectoare economice.

Programul PSD:

 1. PSD sprijină angajatorii care îşi reiau activitatea şi reîncadrează românii care şi-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgenţă şi pentru cei care au revenit în ţară

(1) Se instituie un stimul de reinsertie în valoare de 2.250 lei/lună acordat angajatorilor care încadrează persoane cărora le-au încetat raporturile de munca pe perioada stării de urgentă sau persoane care s-au repatriat începând cu data de 1 martie 2020, pentru o perioadă de 12 luni, sub obligaţia ca persoana în cauză să fie menţinută în activitate cel puţin încă un an de la data încetării acordării subvenţiei şi sub condiţia ca acelaşi angajat să nu beneficieze de aceeaşi măsură de la mai mulţi angajatori sub acelasi interval de timp. Se instituie un stimul de reinserţie de 1000 lei/lună pentru persoanele cărora li s-au suspendat raporturile de muncă pe perioada stării de urgenţă. Stimulul de reinsertie se acordă pe o perioada de 3 luni începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi. Fondurile necesare asigurarii stimului de reinserţie se asigură din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale prin Agentia Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), precum şi din fonduri europene nerambursabile.

 1. PSD susţine locurile de muncă

(2) Se eşalonează in rate egale plata impozitului aferenta veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor aşa cum sunt definite în Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare realizate pe perioada starii de urgenta, pentru o perioada de 3 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, concomitent cu acordarea unei bonificaţii de 10% contribuabililor care înţeleg să nu acceseze opţiunea de reeşalonare stabilită de prezenta lege. Facilitatea se aplică numai contribuabililor care menţin locurile de muncă existente la data de 01.03.2020 sau creează locuri de muncă noi, cu excepţia marilor contribuabili. De condiţiile prezentate beneficiază şi cei care realizează venituri din drepturi de autor.

 1. PSD protejează puterea de cumpărare a populaţiei

(3) Guvernul României defineşte până la data de 01 iulie 2020 consumatorul vulnerabil, elaborează şi pune în funcţiune o schemă de ajutor pentru aceştia în conformitate cu prevederile art. 5 din Directiva 2019/944/UE privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 şi de modificare a Directivei 2012/27/UE

4.PSD susţine familiile cu venituri mici şi personalul medical

(4) Se instituie o indemnizaţie de sprijin de 700 lei/lună pentru gospodăriile cu venituri de până la 1.500 lei şi de 300 lei/lună pentru gospodăriile cu venituri de la 1.501 lei până la 2.000 lei/lună. Indemnizatie de sprijin se acordă pentru o perioada de trei luni începând cu data de întâi a lunii următoare intrării in vigoare a prezentei legi. Sumele prevăzute sunt neimpozabile şi se asigură de la bugetul de stat. Banii se vor acorda sub forma unor vouchere şi vor putea fi cheltuiţi doar pentru achiziţia de medicamente şi alimente.

(5) Începând cu data de 1 iunie 2020 veniturile obţinute de medicii de familie sunt scutite de impozit. Se instituie un stimulent de susţinere a personalului calificat la nivelul stabilit prin Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cel putin un angajat, asistent medical, stimulent care va fi asigurat din bugetul de stat

(6) Se instituie Programul “Servicii medicale de urgenţă pentru toţi”. Până la sfârşitul anului 2020, va fi garantat accesul populaţiei la serviciile de urgenţă prin asigurarea unor centre dotate cu ambulanţă, care să acopere o rază de maximum 30 km. Fiecare centru de urgenţă va primi primi ajutor nerambursabil de 150.000 euro pentru o ambulanţă şi dotarea ei, precum şi asigurarea cheltuielilor pentru carburant pentru ambulanţă, salariu şofer si dotarea cabinetelor medicilor de familie pentru o perioadă de maxim 4 ani. Centrele de urgenţă vor fi stabilite la nivel de judet.

 1. PSD deblochează economia şi diminuează blocajul financiar şi creditul comercial prin:

(7) Se eşalonează obligaţiile fiscale înregistrate la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru o perioada de 3 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentei, fără a fi calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru această perioadă, pentru companiile aflate în dificultate financiară,probată cu situaţii financiare interimare întocmite în acest sens. Se consideră o companie in dificultate financiară, acea companie care înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri cu cel putin 15% in luna martie a anului 2020 fata de aceeasi perioada a anului 2019, cu exceptia celor infiintate ulterior martie 2019, care se vor raporta la ultimele 2 luni de activitate. Se acorda o bonificaţie de 5% din obligaţia fiscală pentru cei care nu doresc să beneficiaze de eşalonarea plăţii.

(8) Se acordă linii de credit pentru acoperirea deficitelor temporare ale capitalului de lucru prin intermediul băncilor cu capital de stat (CEC Bank, Eximbank), cu termen între 3 şi 10 ani, cu dobândă cuprinsă între 0% şi 50% din IRCC afişat de Banca Naţională a României, pentru persoanele fizice, pentru întreprinderi mici si mijlocii (”IMM”), întreprinderi individual, asociaţii familiale, pentru a stimula revenirea rapidă a activităţii.

(9) Livrările de bunuri şi servicii precum şi contravaloarea lucrărilor executate în cadrul contractelor de investiţii, se vor achita, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării acestora, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către companiile cu capital de stat din subordinea acestora.

(10) Sumele prevăzute în cererile de rambursare a indemnizaţiilor pentru concediile medicale depuse de angajator, se vor deconta, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(11) Se compensează din oficiu sumele de restituit de la bugetul de stat cu obligaţiile fiscale scadente ale contribuabililor persoane juridice, iar pentru sumele care fac obiectul compensării, dacă aceasta nu s-a realizat la data scadenţei, din oficiu, nu se vor calcula accesorii.

(12) Se suspendă, până la data de 31.12.2020, plata impozitului pe venit, a contribuţiilor sociale şi a taxelor locale, pentru trimestrul II al anului în curs, pentru firmele din domeniul turismului, transporturilor, alimentaţie publică ,construcţii,societăţi organizatoare de evenimente de promovare,medici stomatologi, avocaţi, notari, florarii, frizerii, saloane igiena personala, cofetarii-patiserii, precum si orice alt operator economic care şi-a încetat activitatea, ca urmare a instituiri stării de urgentă , sub condiţia menţinerii locurilor de muncă existente la data de 01.03.2020.

(13) Pentru proiectele finanţate de la bugetul de stat, bugetele locale si/sau din fonduri europene se pot modifica sau actualiza valorile si sumele iniţiale ale produselor, serviciilor si lucrărilor, dacă beneficiarul demonstrează o fluctuaţie a preţului creată de efectele globale ale COVID-19. Solicitarea se va formula doar pentru proceduri de achiziţie ce urmează a fi iniţiate si nu se aplica procedurilor aflate in derulare sau finalizate in ultimele 3 luni, chiar dacă produsul, serviciul sau lucrarea nu au fost furnizate. Diferenţele de sume rezultate prin aceasta actualizare a costurilor vor fi asigurate de la bugetul de stat, pentru proiectele finanţate guvernamental sau local si/sau din fonduri europene, prin realocarea sumelor rezultate din economii realizate la apelurile anterior desfăşurate, pentru proiectele cu finanţare U.E. În situaţii justificate,se acordă la cererea UAT-urilor credite de trezorerie cu dobânda subvenţionată de stat,în valoare de maximum 140.000 RON, pe o perioadă de maximum 24 de luni, exclusiv pentru achiziţii de materiale şi servicii destinate combaterii pandemiei.

(14) Toate rezervele bilanţiere utilizate pentru acordarea de plăţi salariale nu se vor impozita. Acţionarii care utilizează profitul nerepartizat sau care renunţă la profiturile repartizate drept dividende pentru salarii sunt scutiţi de orice sarcină fiscală, în limita unui plafon de şase salarii medii lunare din societatea respectiva.

(15) Salariaţii pot beneficia de zile libere plătite în avans care vor fi recuperate prin ore suplimentare, cu posibilitatea depăşirii temporare a plafoanelor impuse de legislaţia actuală.

(16) Se suportă prin bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, toate cheltuielile efectuate de către agenţii economici cu materialele specifice pentru prevenirea răspândirii virusului în limita unui plafon de 5% din cifra de afaceri anuala aferenta anului precedent.

(17) Se diminuează plafonul certificat de amânare a plăţii TVA în vamă de la suma de 100.000.000 lei la suma de 100.000 lei pentru importurile de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID.

6.PSD susţine IMM-urile şi tinerii antreprenori prin:

(18) Ministerul Finanţelor Publice acordă garanţii guvernamentale, prin FNGCIMM şi FRC, în cadrul programelor instituţiilor de credit privind achiziţia de creanţe de la IMM-uri.

(19) Se amână termenul de implementare a proiectelor finanţate prin Start-up Nation 2018 până la data de 31.12.2020, cu prelungirea pe o perioadă proportionala a contractelor în derulare.

7.PSD sustine exporturile prin garanţii de stat 100%

(20) Se acordă garanţii guvernamentale companiilor exportatoare pentru susţinerea activităţii curente, inclusiv a şomajului tehnic. Schemele de garantare vor fi acordate de Eximbank cu plafon de 5 miliarde lei si posibilitatea garantării cu până la 100% a creditului cu perioadă extinsă de graţie fără plata ratelor în interiorul perioadei de gratie.

 1. PSD susţine agricultura românească

(21) Plata la produsele alimentare proaspete de către marile lanțuri de magazine către furnizorii locali va fi efectuată în termen de 5 zile lucrătoare, de la emiterea facturii, respectiv 15 zile lucrătoare pentru celelalte tipuri de produse alimentare.

(22) Se asigură din Fondul De Garantare a Creditului Rural (”FGCR”) garantarea în procent de 100% a proiectelor declarate eligibile pe fonduri europene în cadrul Agenţiei pentru finanţarea investiţiilor rurale (”AFIR”), în perioada aprilie–decembrie 2020.

(23) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale instituie o schemă de ajutor de stat privind plata suplimentară pe hectar/cap de animal pentru anul 2020 echivalent cu cuantumul platii de bază pentru anul de cerere anterior. Schema de ajutor de stat se va adresa atât fermierilor afectaţi de fenomenele meteorologice nefavorabile cât şi pentru cei care au suferit pierderi de venit sau costuri suplimentare urmare a situatiei generate de existenţa Covid-19 pe teritoriul României. Plafonul maxim a schemei de ajutor de stat este de 500 milioane de lei si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

 1. PSD încurajează revenirea imediata a sectorului de transport şi a sectorului de productie auto şi electrocasnice

(24) Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor , prin Administraţia Fondului de Mediu (”AFM”) va dubla bugetul Programului Rabla Clasic de la 405 milioane lei la 910 milioane lei, care va fi utilizat numai pentru autovehicule achizitionate de la producatoriiautohtoni. Programul Rabla Plus in valoare de 140 milioane lei milioane lei pentru anul 2020se va utiliza numai pentru achizitiilefacute de catreinstitutiile publice. Suplimentarea bugetului pentru aceasta măsură se va realiza prin redistribuirea de către AFM a bugetelor aferente altor programe.

(25) Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor , prin AFM va mari bugetul Programului Rabla pentru Electrocasnice de la 30 de milioane lei la 300 milioane lei. Banii pentru această măsură vor fi redistribuiţi de către AFM de la alte programe, care va fi utilizat numai pentru echipamentele producatorilor autohtoni.

(26) Se suspendă, până la data de 31.12.2020, plata pentru licenţe de transport, taxe de drum, taxele stabilite de către Autoritatea Rutiera Romana, taxa de pod, datorate de catre companiile din domeniul transportului.

 1. PSD încurajează turismul din România

(27) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, pentru pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate comercializate anterior decretării stării de urgenţă pentru anul 2020, dacă incetarea contractului se face din cauza restrictiilor generate de Covid19 iar turistul nu acceptă un alt pachet sau reprogramarea pachetului, suma contractuala se va transforma in voucher valoric nominal, pe care turistul il va folosi pentru aceleasi servicii contractate initial. Emiterea voucherelor nominale se va face de catre agentia organizatoare a pachetului de servicii turistice fara costuri suplimentare. Valabilitatea voucherelor emise va fi pana la data de 31.12.2021. Dupa data de 31.12.2021 daca voucherul nu va fi folosit, turistul are dreptul la rambursarea tuturor plăţilor aferente pachetului, efectuate de catre turist sau de agentiile intermediare in numele turistului catre agentiile organizatoare, in termen de 14 zile de la expirare.

(28) Se aprobă Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, denumit în continuare Programul staţiuni balneare, finanţat integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. Programul beneficiaza de un plafon de finanţare de 1 miliard de euro pe o durată de 10 ani. Beneficiarii Programului staţiuni balnearesunt unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, şi societăţile înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectivele programului constau în:

 1. a) reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport care să faciliteze accesul la staţiunea balneară, în condiţiile legii
 2. b) reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii stradale şi pietonale;c) modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi publice din staţiunea balneară
 3. d) construcţia, extinderea şi reabilitarea capacităţilor de tratament balnear, precum şi a capacităţilor turistice de alimentaţie publică şi cazare
 4. e) construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement, în condiţiile legii
 5. f) achiziţia, în scopul dezvoltării activităţii turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism
 6. g) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare
 7. h) achiziţia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice
 8. i) realizarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora
 9. j) alte obiective de investiţii care asigură dezvoltarea staţiunilor balneare respective
 10. k) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA şi a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum şi cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară

Finanţarea din Programul staţiuni balneare se face în proporţie de 50% din cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (1) şi se acordă sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce vizează activităţi economice.

Parteneri
Si-a vândut casa pentru a-l scoate pe Liviu Vârciu din datorii: „Mi-era rusine”. Doamne, ce a facut Liviu Varciu. Sarac lipit:
Si-a vândut casa pentru a-l scoate pe Liviu Vârciu din datorii: „Mi-era rusine”. Doamne, ce...
Ungaria dinamitează toată Europa! Abia acum s-a aflat ce fac, de fapt, vecinii României
Ungaria dinamitează toată Europa! Abia acum s-a aflat ce fac, de fapt, vecinii României
Monica Pop, acuzații GRAVE despre ultima măsură impusă de autorități: ”Categoric, este o discriminare!”
Monica Pop, acuzații GRAVE despre ultima măsură impusă de autorități: ”Categoric, este o discriminare!”
FOTO. Imaginile momentului cu logodnica lui Ion Ion Țiriac! S-a pozat așa și fanii au luat-o cu asalt: `Dăruiește-te total!`
FOTO. Imaginile momentului cu logodnica lui Ion Ion Țiriac! S-a pozat așa și fanii au...
Reacţie ŞOCANTĂ! Prinţul Emanuel, declaraţie incredibilă despre împuşcarea ursului Arthur: ”Este o problemă personală”
Reacţie ŞOCANTĂ! Prinţul Emanuel, declaraţie incredibilă despre împuşcarea ursului Arthur: ”Este o problemă personală”
Cea mai mare palmă pentru fostul premier. Tatăl Vioricăi Dăncilă a făcut închisoare pentru furt
Cea mai mare palmă pentru fostul premier. Tatăl Vioricăi Dăncilă a făcut închisoare pentru furt
Mirela Vaida, în stare de șoc! O nouă lovitură din partea atacatoarei! A fost surprinsă de camere: „Acum două zile…” Când au văzut cine o însoțea au rămas fără cuvinte…
Mirela Vaida, în stare de șoc! O nouă lovitură din partea atacatoarei! A fost surprinsă...
Gică Hagi a divorțat. Care a fost motivul și câți bani a fost obligat să-i plătească soției
Gică Hagi a divorțat. Care a fost motivul și câți bani a fost obligat să-i...
De ce a murit, de fapt, Nelu Ploieșteanu! Ce s-a întâmplat la ATI. Fiica artistului a rupt tăcerea
De ce a murit, de fapt, Nelu Ploieșteanu! Ce s-a întâmplat la ATI. Fiica artistului...
Persoanele cu boli autoimune vaccinate cu Pfizer. Ce au descoperit medicii israelieni
Persoanele cu boli autoimune vaccinate cu Pfizer. Ce au descoperit medicii israelieni
Horoscop special pentru SÂMBĂTĂ! Vărsătorii au parte de mici câştiguri financiare. Ce se întâmplă cu Balantele
Horoscop special pentru SÂMBĂTĂ! Vărsătorii au parte de mici câştiguri financiare. Ce se întâmplă cu...
O biserică din secolul al XIX-lea a apărut în mijlocul unui lac din Mexic, după 40 de ani de când a fost înghițită de ape
O biserică din secolul al XIX-lea a apărut în mijlocul unui lac din Mexic, după...
Vremea este LA EXTREME! Anunțul ANM
Vremea este LA EXTREME! Anunțul ANM
Fiica lui Brigitte, bucuroasă că Florin Pastramă a plecat din casa lor. Ascunde ceva în sufletul ei
Fiica lui Brigitte, bucuroasă că Florin Pastramă a plecat din casa lor. Ascunde ceva în...
BANCUL ZILEI – Jocuri erotice cu tipe agățate în bar
BANCUL ZILEI – Jocuri erotice cu tipe agățate în bar
Ce s-a întâmplat cu trei bărbați care încercau să jefuiască o mașina în benzinărie! INCREDIBIL cum a reacționat victima
Ce s-a întâmplat cu trei bărbați care încercau să jefuiască o mașina în benzinărie! INCREDIBIL...
SĂRBĂTOARE MARE mâine, 8 mai 2021. Cui îi spui LA MULȚI ANI
SĂRBĂTOARE MARE mâine, 8 mai 2021. Cui îi spui LA MULȚI ANI
Se dau 400 de lei de persoană! Poți aplica de pe 14 mai. Ce poți să faci cu banii de la stat
Se dau 400 de lei de persoană! Poți aplica de pe 14 mai. Ce poți...
Lovitură DEVASTATOARE pentru șoferi! Documentul devenit OBLIGATORIU. Se dau amenzi uriașe
Lovitură DEVASTATOARE pentru șoferi! Documentul devenit OBLIGATORIU. Se dau amenzi uriașe
Dacă ai această marcă TV, ai face bine să o returnezi dacă mai poți. E uluitor ce se întâmplă în fundal, fără acordul tău
Dacă ai această marcă TV, ai face bine să o returnezi dacă mai poți. E...
Zanni a recunoscut ce i-a făcut, de fapt, Elenei Marin la Survivor România. „Aș vrea să mă pedepsesc singur!”
Zanni a recunoscut ce i-a făcut, de fapt, Elenei Marin la Survivor România. „Aș vrea...
Vasile Firanda şi-a omorât partenerul de cină supărat că nu vorbea româneşte. Un deceniu de închisoare, preţul crimei din estul Londrei
Vasile Firanda şi-a omorât partenerul de cină supărat că nu vorbea româneşte. Un deceniu de...
Imaginile dezolării! Ce s-a văzut în casa părintească a Corneliei Catanga?! „Au mai rămas din ea doar treptele de la...”
Imaginile dezolării! Ce s-a văzut în casa părintească a Corneliei Catanga?! „Au mai rămas din...
Top 10 gafe, care ţi-au scăpat, din filme celebre. Eroarea din „Braveheart” care nu mai poate fi remediată VIDEO
Top 10 gafe, care ţi-au scăpat, din filme celebre. Eroarea din „Braveheart” care nu mai...
FOTO. Loredana Groza, într-o ipostază rușinoasă pe internet! Gafa care i-a lăsat sânul la vedere
FOTO. Loredana Groza, într-o ipostază rușinoasă pe internet! Gafa care i-a lăsat sânul la vedere
Țara în care cozile de la magazine au fost interzise prin lege de fiul președintelui:
Țara în care cozile de la magazine au fost interzise prin lege de fiul președintelui:...
Vica Blochina, relație cu fostul Biancăi Drăgușanu? Filmare din intimitate cu ea și Alex Bodi, postată pe net: Cum au fost surprinși
Vica Blochina, relație cu fostul Biancăi Drăgușanu? Filmare din intimitate cu ea și Alex Bodi,...
Haos total in echipa Faimosilor! Cum profita Razboinicii de pe urma dezbinarii concurentilor din echipa rosie:"Ma bucur pentru treaba asta!"
Haos total in echipa Faimosilor! Cum profita Razboinicii de pe urma dezbinarii concurentilor din echipa...
Materia primă care a explodat total la zeci de mii de euro. Efectele se resimt în toată lumea, inclusiv în România. Este noul petrol
Materia primă care a explodat total la zeci de mii de euro. Efectele se resimt...
Miliardarul discret al României şi proiectele sale. Acesta a anunţat cel mai mare şi ambiţios proiect din România, unde va investi 3 miliarde de euro
Miliardarul discret al României şi proiectele sale. Acesta a anunţat cel mai mare şi ambiţios...
Jador a făcut-o sa plângă în direct! A izbucnit când a auzit dezvăluirea Faimosului! Momentul, total neașteptat
Jador a făcut-o sa plângă în direct! A izbucnit când a auzit dezvăluirea Faimosului! Momentul,...
DeTALII ȘOC despre divorțul lui Bill Gates! Ce RITUAL ciudat are miliardarul cu fosta iubită
DeTALII ȘOC despre divorțul lui Bill Gates! Ce RITUAL ciudat are miliardarul cu fosta iubită
Primele imagini cu cuțitarul din autobuzul 117! Pus în genunchi și amenințat cu arma de mascați VIDEO
Primele imagini cu cuțitarul din autobuzul 117! Pus în genunchi și amenințat cu arma de...
Sunt cele mai furate mașini. Companiile de asigurări refuză să le mai facă polițe CASCO!
Sunt cele mai furate mașini. Companiile de asigurări refuză să le mai facă polițe CASCO!