EVALUARE NAŢIONALĂ 2016 Ce trebuie să ştie toţi elevii, după ce vor primi rezultatele finale ale acestui examen

Publicat: 01/07/2016 | 09:37
EVALUARE NAŢIONALĂ 2016  Ce trebuie să ştie toţi elevii, după ce vor primi rezultatele finale ale acestui examen

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016  Elevii de clasa a VIII-a care au susţinut probele de la Evaluarea Naţională din acest an vor primi în această vineri şi rezultatele finale ale acestui examen.

Totuşi, nu mulţi dintre elevi sau dintre părinţi ştiu exact cum se pot face sau depune contestaţiile, după ce rezultatele finale vor fi afişate. Cei care aleg să facă asta, în această vineri, pe 1 iulie, după ce Ministerul Educaţiei va publica pe site-ul Edu.ro rezultatele finale de la Evaluarea Naţională trebuie să ştie că pot să depună contestaţie între intervalul orar 16:00 – 20:00. Imediat după ce lucrările vor fi din nou corectate, elevii care au depus contestaţie vor primi noul rezultat pe data de 5 iulie 2016.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016  Potrivit Edu.ro, contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la unitatea de învăţământ, în perioada prevăzută de calendarul Evaluării Naţionale. Preşedintele comisiei al fiecărei unităţi de învăţământ, împreună cu un membru al comisiei, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din unitatea de
învăţământ.

După centralizarea, în centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia
judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată

CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România, vă va ţine la current, pe tot parcursul zilei de 1 iulie 2016, cu informaţii despre Evaluarea Naţională din 2016.

Calendarul EVALUĂRII NAŢIONALE din 2016

15 – 17 iunie 2016  Inscrierea la evaluarea nationala
17 iunie 2016          Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
27 iunie 2016         Limba si literatura romana – proba scrisa
28 iunie 2016         Limba si literatura materna – proba scrisa
29 iunie 2016         Matematica – proba scrisa
1 iulie 2016            Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)
1 iulie 2016            Depunerea contestatiilor (orele 16 – 20)
2-4 iulie2016         Rezolvarea contestatiilor
5 iulie 2016           Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii.