SCANDAL IMENS în biserică! Lista preotilor, dati afară pentru amantlâcuri şi trafic de droguri

Publicat: 26/06/2016 | 13:22
SCANDAL IMENS în biserică! Lista preotilor, dati afară pentru amantlâcuri şi trafic de droguri

Un număr foarte mare de preoţi care au slujit la biserici din Constanţa au fost daţi afară de Arhiepiscopia Tomisului pentru mai multe fapte săvârşite care contravin legiolor Bisericii Ortodoxe.
 Printre faptele făcute, se enumeră traficul de droguri, desfrâul, adulterul, curvia, furtul a unor sume considerabile de bani sau deţinerea de arme.

Printre cei care au fost achetaţi în cadrul Episcopiei, au existat şi preoţi care s-au reintegrat în instituţiile bisericeşti. Dar din cause diferite, alţii nu au mai putut face acest lucru. Pe lista pusă la dispoziţie de Arhiepiscopia Tomisului, se regăsesc 22 de preoţi. Dintre aceştia, şapte au fost depuşi din treapta preoţiei, iar 15 au fost caterisiţi.

Iată lista cu preoţii caterisiţi:

ANTOCHE COSTICĂ- fost preot la Parohia „Sf. Ştefan-Gară”, Constanţa

Prima judecare în Consistoriul Eparhial a fost în anul 2006 pentru urmăroarele capete de acuzare:

1. Căderea şi persistenţa în păcatul desfrâului.

2. Hotărârea definitivă de a divorţa.

3. Faptul de a se cununa a doua oară, cu o altă femeie în anul 2000, în timp ce asupra căsniciei sale nici măcar nu s-a intentat divorţul, scrie EVZ.ro

4. Tăinuirea propriei situaţii şi a demnităţii preoţiei sale în faţa ierarhului, deoarece, în timp ce se afla în situaţie de desfrâu, concomitent cununat de două ori, Centrul Eparhial l-a promovat în funcţia de Inspector de Specialitate, încredinţându-i cinstea de a conduce activitatea de pelerinaj în Eparhie, concomitent cu acordarea distincţiei bisericeşti de iconom stavrofor.

5. Săvârşirea Ierurgiilor şi chiar a Sf. Taine a Cununiei în timp ce era deja oprit în totalitate de la oficierea celor sfinte.

6. Neascultarea de autorităţi, prin faptul că timp îndelungat a fost sfătuit să-şi reconsidere situaţia propriei familii pentru a nu se ajunge la divorţ. A fost sfătuit de către mai mulţi colegi preoţi şi chiar de însuşi IPS Arhiepiscop Teodosie să opteze pentru alte modalităţi de a proceda încât să-şi menţină demnitatea de preot cu deplinătatea slujirii preoţeşti.

A doua judecare în Consistoriu a fost în anul 2014 pentru urmăroarele capete de acuzare:

1.Nesupunere şi neascultare de autoritatea bisericească-Arhiepiscopia Tomisului, prin faptul că, fiind oprit de la săvârşirea celor sfinte (Sf. Taine şi Ierurgii), a slujit Sf. Liturghie cu preoţi caterisiţi.

2. Schisma.

3. Apostazia, prin slujire cu caterisiţi.

În prezent este afiliat la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR şi de Statul român.

BOTEZAN GABRIEL – fost preot la Sectorul de Asistenţă Socială al Arhiepiscopiei Tomisului.

Judecat la data de 29.03.2007 pentru imoralitate şi desfrâu.

BUCICĂ GABRIEL – fost preot misionar

Judecat la Consistoriu în data de 27.03.2014, pentru îndeletnicirea cu afaceri  potrivnice chemării preoţeşti(dealer de etnobotanice).

CHIRCU TRAIAN –  fost slujitor la Capela Militară, Mangalia.

Judecat la Consistoriu la data de 11 iunie 2009 pentru următoarele capete de acuzare:

1. Gestionarea incorectă, în interes propriu, a unităţii bisericeşti în care a slujit, producând daune financiare în sumă de 272.440,06 Lei,

2. Calomnierea şi acuze neîntemeiate la adresa clerului şi a organelor superioare bisericeşti.

3. Îndeplinirea cu rea credinţă a îndatoririlor impuse de legiuirile bisericeşti.

4. Îndeletnicirea cu afaceri potrivnice chemării preoţeşti.

5. Neascultarea de autorităţile bisericeşti.

GAVRILUŢĂ IULIAN – fost preot la Parohia Viile

Judecat în 8.06.2016, pentru următoarele capete de acuzare:

1. Nerespectarea Mărturisirii (de fidelitate eclesială sau a jurământului) depuse la absolvire sau hirotonie.

2. Neascultare de autorităţile bisericeşti.

3. Neexercitarea slujirii preoţeşti, prin neoficierea Sfintei Liturghii în Duminici şi sărbător
 
GURIŢĂ CIPRIAN NICU– fost preot la Parohia Eforie Nord II

Judecat la data de 29 iulie 2011, pentru neascultarea şi nesupunerea faţă de organele bisericeşti superioare (Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului), în legătură

cu refuzul de a accepta pedeapsa Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, respectiv transferul disciplinar la parohia Ţibrinu, pe care Arhiepiscopia Tomisului nu a putut astfel să o pună în aplicare.

În prezent este afiliat  la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR şi de Statul român.

 

 

GURIŢĂ VASILE – fost preot la Parohia Eforie Nord II

Judecat la data de 19 februarie 2009, pentru următoarele fapte:

1. Neglijenţă totală şi rea voinţă în îndeplinirea îndatoririlor preoţeşti, atât ca administrator, cât şi ca preot.

2. Provocare de tulburare şi dezbinare în parohie.

3. Dezinformarea credincioşilor cu privire la situaţia bisericii parohiale.

4. Acuzaţii calomnioase la adresa organelor ierarhic superioare, inclusiv Înaltpreasfinţitul Teodosie.

5. Totală neascultare faţă de autotitatea bisericească – nu a predat Sf. Antimis, inventarul şi gestiunea parohiei, ştampila.

6. Sfidarea autorităţilor bisericeşti şi a bunei rânduieli în Biserică (nu s-a prezentat la termenele citate de judecată).

7. Recidivă în ceea ce priveşte încălcarea disciplinei preoţeşti.

10. Demisia din Arhiepiscopia Tomisului şi ieşirea de sub ascultarea Chiriarhului locului.

11. Separarea de Biserică prin înfiinţare de parohie-biserică particulară.

În prezent este afiliat  la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR şi de Statul român.

GUZU CLAUDIU – fost preot la Parohia Ciocârlia de Sus

Judecat la Consistoriu pentru :

1. Neglijarea familiei şi a datoriilor faţă de aceasta. Comportament deosebit de violent faţă de soţia sa.

2. Părăsirea familiei şi a parohiei, mutarea sa la domiciliul altei femei, cu care trăieşte în păcatul preadesfrânării.

MASCAS ALEXANDRU GABRIEL– fost preot paroh la Parohia “Sf. Împăraţi”, Cernavodă.

Prima judecare în Consistoriu a fost în anul 2001 pentru următoarele capete de acuzare:

        A. Neascultare de autorităţile bisericeşti, prin:

1.      Neglijenţă în îndeplinirea datoriilor bisericeşti.

2.      Căutarea de certuri şi provocarea de neînţelegeri în sânul Bisericii.

3.      Impunerea cu sila a plăţii serviciilor religioase.

4.      Incorectitudini săvârşite în afaceri oficiale.

5.      Fapte contra ordinei şi bunei cuviinţe.

        B. Delicte, prin:

1.        Neglijarea ritualului prescris la săvârşirea lucrărilor sfinte.

2.        Îndeltnicirea cu afaceri potrivnice chemării preoţeşti.

3.        Calomniere şi acuze neîntemeiate faţă de clerici.

4.        Adulter.

5.        Curvie.

6.        Neglijarea şi îndeplinirea cu rea-credinţă a îndatoririlor impuse de Statutul Bisericii Ortodoxe Române.

A doua judecare în Consistoriu a fost în anul 2013 pentru urmăroarele capete de acuzare:

1. Defăimarea ierarhului său, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, precum şichemarea acestuia şi a Arhiepiscopiei în instanţele de judecată ale Statului.

2. Nu a respectat prevederile art. 3 (“inculpatul se poate împărtăşi numai cu epitrahilul pe grumaz”) din sentinţa Consistoriului Eparhial Tomis dată la 21.06.2001.

3. A intrat în politică, fără binecuvântarea ierarhului, devenind vice-preşedinte al partidului PPDD, filiala Constanţa.

4. Deţine armă, contrar demnităţii preoţeşti, chiar dacă ar fi avut autorizaţie civilă.

MUSTAŢĂ MARIUS –.fost protoiereu la Protoieria Băneasa şi preot paroh la Parohia Băneasa 1.

Judecat în data de 22.11.2007 pentru următoarele capete de acuzare:

1. Tulburarea liniştii şi a rânduielilor bisericeşti.

2. Denigrarea şi defăimarea ierarhului prin cuvinte şi expresii proferateîn public.

3. Administrarea incorectă a averii bisericeşti la Protoieria Băneasa, ca protopop, şi Parohia Băneasa, ca paroh.

4. Săvârşirea Sfintei Liturghii şi Împărtăşirea după ce a consumat medicamente (conform propriei declaraţii).

OPRIŞAN FLORIN – fost preot la Parohia Vama Veche

Judecat la data de 30.10.2007 pentru:

1.Divorţ.

2.Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.

PASCU LIVIU – fost slujitor la Parohia Nazarcea.

Judecat în Consistoriu la data de 11 octombrie 2011 pentru urmăroarele capede de acuzare:

1. Neascultare faţă de autoritatea bisericească.

2. Divorţul de soţie.

3. Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.

POPA ŞTEFAN– fost preot paroh la Parohia Topraisar

Judecat în Consistoriu la data de 04.09.2013 pentru următoarele capete de acuzare:

1. A contractat două căsătorii la starea civilă, iar a treia femeie, cu care trăieşte în concubinaj, i-a născut un copil.

2.Schisma, prin ieşirea de sub ascultarea canonică şi administrativă a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Teodosie al Tomisului şi a Bisericii Ortodoxe Române.

În prezent este afiliat  la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR şi de Statul român.

NEDELCU EDUARD FLORIN- fost preot misionar

Judecat în Consistoriu la data de 15.09.2014, pentru următoarele capete de acuzare:

1. Chemarea în instanţele de judecată a Arhiepiscopiei Tomisului şi a ierarhului său.

2. Comportament incompatibil cu chemarea preoţească şi reaua administrare a parohiei.

3. Nu şi-a exercitat funcţia de preot îmbisericit pe seama Catedralei Arhiepiscopale, neslujind Sfânta Liturghie în fiecare duminică şi în sărbători.

PICU NICOLAE – fost preot la Parohia “Sf. Mina” – Constanţa

Judecat în Consistoriu la data de 01.03.2013, pentru următoarele capete de acuzare:

1. Înstrăinarea în mod ilicit a bisericii (locaşului de cult) şi a oficiului parohial din patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române în patrimoniul Asociaţiei „Aşezămintele Sf. Mare Mucenic Mina”, asociaţie laică de drept privat prin săvârşirea infractiunilor de fals, fals intelectual, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi abuz de încredere.

2. Administrarea incorectă a averii bisericeştiîn ceea ce priveşte Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Protoieria II Constanţa şi nejustificarea din punct de vedere legal a sumei de 1.346.549,03 Lei.

Preoţi depuşi din treapta preoţiei:

BĂTRÂNCA MIHAI – fost preot la Parohia “Sf. Antonie cel Mare şi Sf. Iosif Mărturisitorulˮ, Constanţa

Judecat în Consistoriu la data de 05.05.2015, pentru:

1. Fapte săvârşite contra moralei creştine, ordinii publice şi bunei-cuviinţe.

2. Adulter (soţia l-a părăsit, iar el a intrat în relaţie cu o altă femeie pe care a lăsat-o însărcinată şi ulterior a determinat-o să avorteze).

CARMOCAN PASCUT – fost preot la Parohia Arsa

Judecat pentru Beţie în formă continuată.

CIULEI GEORGE – fost preot la parohia Cernavodă III

Judecat la data de 13.05.2016, pentru următoarele capete de acuzare:

1.Nerespectarea Mărturisirii (de fidelitate eclesială sau a jurământului) depuse la absolvire sau hirotonie.

2. Neascultare de autorităţile bisericeşti.

3. Fapte săvârşite contra moralei creştine, ordinii publice şi bunei-cuviinţe.

IANCULESCU PAUL– fost preot la Parohia Bărăganu

Judecat la data de 09.12.2013, pentru următoarele capete de acuzare:

1.      Divorţ.

2.      Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.

Reintegrat ca şi cântăreţ bisericesc.

NĂSTASE DANIEL– fost preot la Parohia Mircea Vodă

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:

1.      Divorţ.

2.      Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.

3.      Neascultare faţă de autorităţile bisericeşti.

Reintegrat ca şi cântăreţ bisericesc
 

STOIAN ADRIAN– fost preot la Parohia Cochirleni

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:

1.      Despărţirea de soţie.

2.      Desfrâu.

3.      Neascultare faţă de autorităţile bisericeşti.

 

 

ZLATE CLAUDIU– fost preot la Parohia Ion Corvin

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:

1.      Refuzul împăcării cu soţia.

2.      Părăsirea parohiei.

3.      Neascultare faţă de autorităţile bisericeşti.

Conform Regulamentului Autorităţilor Canonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale BOR, sancţiunile de caterisire şi depunere din treaptă reprezintă următoarele

1. Caterisirea – pierderea definitivă a preoţiei, odată cu posibilitatea ocupării unui post neclerical în activităţile bisericeşti.

2. Depunerea din treapta preoţiei – pierderea dreptului de a săvârşi slujbe, de a purta ţinuta clericală şi de a se împărtăşi în Sf. Altar, cu posibilitatea de a ocupa un post neclerical pentru activităţile social-filantropice, culturale educaţionale sau de a fi cântăreţ bisericesc.

Citește și...