Tradiții și obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel

Publicat: 29/06/2018 | 10:02
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel

Denumită popular SânPetru de Vară, această sărbătoarea Sfinții Petru și Pavel aduce cu sine o serie de obiceiuri, tradiții și superstiții. În popor, ziua de 29 de iunie, în care se sărbătoresc Sfinții Petru și Pavel, marchează mijlocul verii agrare și timpul secerișului. Cei doi apostoli sunt pomeniți împurenă pentru că au murit în aceeași zi, a anului 67. 

Creștinii țin și în zilele noastre numeroasele tradiții și obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel.  Potrivit datinilor populare românești, unele dintre ele chiar nostime, Sfinții Petru și Pavel locuiesc în lună, primul la dreapta, al doilea la stânga. Sfântul Petru este cel care are cheile de la poarta Raiului, fiind și mâna dreaptă a lui Dumnezeu, potrivit crestinortodox.ro. (Citește și Sfinţii Petru şi Pavel 2018 – Mesaje și urări pentru sărbătoriți )

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel: Femeile nu au voie să mănânce mere

De Sfinții Petru și Pavel, tradiția spune că femeile trebuie să împartă oale cu apă, pentru ca cei morți să aibă ce să bea pe lumea cealaltă. Tot în această zi, oamenii au voie să lucreze orice, dar să nu toarcă, căci superstițiile spun astfel se întorc colacii de la morți.

De Sfinții Petru și Pavel, femeile dau de pomană și vase cu vin, lapte și mânacre gătită. Vasele se împodobesc cu flori și cireșe, în unele regiuni. Potrivit superstițiilor din popor, femeile nu au voie să mănânce mere în această zi, deoarece îi supără pe morți. După această sărbătoare, cele tinere au voie să mânânce mere, dar cele vârstnice sunt nevoite să mai aștepte până la Sfântul Ilie. De această sărbătoare, la biserică se duc colaci, colivă, zarzăre, mere și miere din faguri,

Una dintre cele mai nostime obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel este destinață oamenilor pistruiați.  Se spune că aceștia trebuie să se spele pe față cu apă la miezul nopții, când cântă cocoșul. Respectând acest ritual, pistruii nu se mai înmulțesc, potrivit superstițiilor.

Ce nu trebuie să faci de Sfinții Petru și Pavel

Tradișii și obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel: În această zi, nu e bine să alungăm lupii cu focuri de armă

În această zi, tradițiile și obiceiurile de Sfinții Petru și Pavel spun că nu se pun capcane și nu se alungă lupii cu focuri de armă, pentru ca aceste animale sălbatice să fie îmblânzite şi să nu fure vitele din gospodării. Superstițiile spun că din această zi, cucul și privighetorile nu mai cântă. Nu se scutură merii până în această zi. Se crede că, dacă se respectă această datină din bătrâni, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei.

Acatistul Sfinților Petru și Pavel

Troparul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, glasul al 4-lea:

Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Condacul 1

Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti şi lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucuraţi-vă, Petre şi Pavele, apostolilor!

Icosul 1

Fără de început fiind cu vremea, început de vreme a luat Făcătorul vremurilor Dumnezeu-Cuvântul şi trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preaales te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea, cântăm ţie:
Bucură-te, al cetei ucenicilor începătorule;
Bucură-te, al Tainelor lui Hristos tăinuitorule;
Bucură-te, mai mare decât toţi cuvântătorii de Dumnezeu;
Bucură-te, întâiule între iconomii duhului;
Bucură-te, că pe Hristos ţie Tatăl L-a descoperit;
Bucură-te, că pe Acesta adevărat Dumnezeu L-ai propovăduit;
Bucură-te, piatră preanesfărâmată a Bisericii;
Bucură-te, temelie preaîntemeiată a mărturisirii;
Bucură-te, începătura cea puternică a credinţei;
Bucură-te, luminătorul cereştii cunoştinţe;
Bucură-te, cel prin care Hristos S-a slăvit;
Bucură-te, cel prin care Satana s-a ruşinat;
Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 2-lea

Vederea ta cea înţelegătoare curăţind-o, ai intrat în sânurile părinteşti, o, minune, şi într-însele ai văzut, fără ochi, Petre, pe Hristos Dumnezeu, împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, propovăduindu-L pe Dânsul şi cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Luminat fiind de fulgerări neapropiate înţelegerii, când ţi s-a arătat din cer lumină, care biruia lumina soarelui, atras ai fost, Pavele, spre credinţă îndumnezeită, şi vas alegerii te-ai făcut. Pentru aceea cântăm ţie:
Bucură-te, privitorule al luminii celei nemărginite;
Bucură-te, tăinuitorule al Tainelor lui Hristos;
Bucură-te, binecuvântătorule al Bisericii;
Bucură-te, preaînţelepte propovăduitor al lumii;
Bucură-te, că întru tine vieţuieşte Hristos, Care pentru lume S-a răstignit;
Bucură-te, că până la al treilea cer te-ai suit;
Bucură-te, că la înălţimea raiului ai fost răpit;
Bucură-te, mare învăţător al neamurilor;
Bucură-te, al credincioşilor prin duhul născător;
Bucură-te, cel prin care lumea s-a luminat;
Bucură-te, cel prin care întunericul s-a alungat;
Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 3-lea

Trecând toată firea celor ce sunt, o, Pavele, te-ai lipit de Hristos Cel iubit al tău şi te-ai arătat împreună cu Dânsul un duh, numai lui Hristos vieţuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină şi dragoste şi cântându-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Intrând în norul cel mai presus de lumină al privirii, ţi-ai muiat buzele tale, Petre, şi umplându-te întâi de Dumnezeu, ne-ai împărtăşit pe noi de dumnezeiescul dar, cu învăţăturile tale cele de Dumnezeu scrise. Pentru aceea, zicem ţie acestea:
Bucură-te, îndumnezeitule, cu Dumnezeu unitule;
Bucură-te, născutule al luminii celei neînserate;
Bucură-te, pescarule, al pescarilor mai întâiule;
Bucură-te, cerule, decât cerurile mai înaltule;
Bucură-te, că te-ai arătat al dumnezeieştii firi părtaş;
Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu;
Bucură-te, sfătuitorule de trebuinţă al Bisericii;
Bucură-te, bătrân folositorule al turmei lui Hristos;
Bucură-te, îndulcire preadesfătată a minţilor;
Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor;
Bucură-te, prin care credinţa s-a mărit;
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zădărnicit;
Bucură-te, Petre, apostole!

 

 

Citește și...