Toţi cei care merg în CENTRUL VECHI trebuie să ştie ASTA. Nu mai e voie să…

Publicat: 26/05/2016 | 18:23
Toţi cei care merg în CENTRUL VECHI trebuie să ştie ASTA. Nu mai e voie să…

Condiţiile pe care terasele din Centrul Vechi trebuie să le îndeplinească au devenit mai stricte, după hotărârea Consiliului General. În toiul verii, după ora 22, nu vor mai fi concercte live şi muzicî tare, pentru a nu deranja locuitorii din zonă!

Muzica şi spectacolele live vor fi interzise după ora 22.00 la terasele sezoniere din Centrul Vechi, iar mobilierul va trebui să fie din lemn, răchită sau metal, fiind exclus cel din plastic sau în culori stridente, prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat joi de CGMB. De asemenea, documentul stabileşte că terasele se vor aviza numai pe trotuarele care au lăţime minimă de doi metri şi că trebuie să se rezerve un spaţiu liber pentru circulaţia pietonală cu o lăţime minimă de 1,50 m, arată news.ro. Regulamentul prevede că în zonele protejate şi în perimetrul Centrului Istoric Bucureşti agenţii economici pot desfăşura activităţi de alimentaţie publică pe terase sezoniere numai pe amplasamente avizate de Direcţia Generală Dezvoltare Urbană – Direcţia Urbanism. Amplasamentele se atribuie fără licitaţie publică, în ordinea cronologică a solicitărilor, iar la avizare se va urmări pe cât posibil ca terasele sezoniere învecinate să aibă lăţimi egale.

„Pe străzile fără trotuar, amplasarea teraselor sezoniere se avizează numai cu condiţia păstrării, pe mijlocul străzii, a unei zone libere continue de circulaţie cu lăţimea minumă de patru metri, pentru intervenţii de urgenţă. În cazul în care configuraţia străzii fără trotuare nu permite o astfel de amenajare, avizarea teraselor sezoniere este interzisă”, prevede documentul. Pentru a primi aviz, trebuie îndeplinite mai multe condiţii: punctul de lucru să aibă grup sanitar pentru clienţi, dotat corespunzător şi compartimentat pe sexe, să fie dotată cu sistem de iluminat propriu, să asigure condiţiile privind siguranţa în exploatare şi stabilitatea referitoare la mobilier, să fie asigurate condiţiile privind stabilitatea şi siguranţa faţadelor imobilelor în dreptul cărora se amenajează terasele. Regulamentul de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zone protejate şi în perimetrul Centrului Vechi mai stabileşte că agenţii economici trebuie să asigure curăţenia în perimetrul amplasamentului, respectarea liniştii şi ordinii publice şi să nu prejudicieze prin activitate zonele verzi şi mediul înconjurător, să ia măsuri pentru a nu deranja vecinătăţile prin activitatea desfăşurată sau prin activităţile conexe acesteia şi să facă aprovizionarea unităţilor numai între orele 6.00 si 10.00. De asemenea, documentul interzice utilizarea jardinierelor din materiale plastice şi a plantelor decorative artificiale în Centrul Istoric, precum şi utilizarea covoarelor din materiale plastice. „Un agent economic va folosi la amenajarea terasei sezoniere numai seturi identice de tipuri de mobilier, evitându-se culorile stridente. Este interzisă utilizarea mobilierului de terasă pliant şi a mobilierului din material plastic. Mobilierul va avea structura din lemn, răchită sau metal, în concordanţă cu arhitectura clădirilor şi cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa.. (…) Pe terasele sezoniere se admite muzica live, fără sisteme de amplificare, cu respectarea normelor de ordine şi linişte publică (…) şi sunt interzise: mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vânzare, instalaţiile frigorifice, de preparare a produselor şi aparatura electronică de tip TV, plasmă, LCD, LED, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electică a acestora”, se arată în regulament.

De asemenea, în zonele protejate şi în perimetrul Centrului Istoric este interzisă prepararea în aer liber a oricăror produse alimentare, cu excepţia standurilor amenajate cu ocazia unor evenimente de scurtă durată culturale, târguri sau expoziţii, ce includ demonstraţii culinare, la care organizatorii vor lua toate măsurile privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică. Agenţii economici care deţin terase amplasate în Centrul Istoric în perimetrul delimitat de Bd. Regina Elisabeta la Nord, Bd. I.C. Brătianu la Est, Splaiul Independenţei la sus şi Calea Victoriei la Vest, au obligaţia ca la ora 4.00, mobilierul să fie strâns pentru a permite efectuarea serviciului de salubrizare. Pe terasele sezoniere se interzice organizarea de evenimente festive private (nunţi, botezuri), iar muzica şi spectacolele live se vor termina la ora 22.00. Nerespectarea prevederilor se va sancţiona potrivit actelor normative în vigoare şi va conduce la retragerea avizului de amplasament şi aducerea terenului la starea iniţială prin dispoziţie a primarului general şi pe cheltuiala agentului economic.(Gabriel Niculescu)

Citește și...