REGULAMENT DE PARTICIPARE la concursul „Castiga o nunta pentru 100 de persoane”

Publicat: 10/05/2012 | 00:00

DESFASURAREA CONCURSULUI

Organizatorii Campaniei „Castiga o nunta pentru 100 de persoane” sunt:

S.C. CANCAN MEDIA SRL cu sediul in Bucuresti, Intrarea Urali, Nr 2, Sector 1 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/20631/2004, cod unic de inregistrare RO 17032996, reprezentata de Boca Alexandra, in calitate de administrator si S.C. STANDARD MARKETING SRL, cu sediul in Bucuresti, Precupetii Vechi 27, Sector 2 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7123/2005, cod unic de inregistrare 17492730, reprezentata de Ana Maria Haralambie, in calitate de administrator

Organizatorii sunt inregistrati la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu urmatoarele nr. de notificare: S.C CANCAN MEDIA SRL : 8307/ 2008; S.C. STANDARD MARKETING SRL: 17843/ 2010.

DURATA CONCURSULUI

Concursul „Castiga o nunta pentru 100 de persoane”se desfasoara in ziarul CANCAN in perioada 10-25 mai 2012.

PREMIUL CONCURSULUI

O nunta completa in valoare de 5.500 euro (TVA inclus) care include inchirierea salonului Paris din complexul Aristocrat Events Hall, meniul si bauturile pentru 100 persoane conform Anexei A.

Premiul este transferabil. Transferul se va face printr-un act de cesiune a premiului. Castigatorul/Cesionarul acestui premiu isi poate organiza nunta in conditiile si valorile conforme cu Anexa A, care va fi reprodusa in Regulamentul Concursului.Nu exista o alta posibilitate de plata a premiului decat cea prevazuta in prezentul regulament.

Orice obligatie de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul este in sarcina exclusiva a castigatorului.

MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la prezenta campanie cititorii trebuie:- sa decupeze talonul de participare care se va gasi zilnic in ziarul CANCAN in perioada 10-25 mai 2012 – sa viziteze Targul Ghidul Miresei de la Cupola Romexpo care se desfasoara in perioada 25-27 mai 2012. – sa depuna talonul de participare in urna CANCAN pana pe 27 mai 2012, ora 15:00, la Targul Ghidul Miresei de la Romexpo.Vizitarea targului se face prin achizitionarea unui bilet de la intrare.

Un participant poate depune in cadrul targului oricate taloane doreste. Mai multe taloane, mai multe sanse de castig.

Cum castigi?

Dintre toate taloanele depuse va fi desemnat prin tragere la sorti un singur castigator pe data de 27 mai 2012, la targul Ghidul Miresei de la Cupola Romexpo, la ora 16:00.

Castigatorul va fi publicat marti, 29 mai 2012 pe www.cancan.ro.

Tragerea la sorti este publica si se va face in cadrul Targului Ghidul Miresei in data de 27 mai 2012, la ora 16:00.

Decizia Organizatorilor este definitiva si nu se admit contestatii. Organizatorii nu vor furniza detalii sau justificari in legatura cu procedura de tragere la sorti.

VALOAREA PREMIULUI

Valoarea premiului este de 5.500 Euro la cursul euro din ziua autentificarii regulamentului (curs 1 euro a 4, 4165 lei). Valoarea premiului este bruta, Castigatorul fiind obligat sa achite impozitul pentru premiul obtinut prin retinere la sursa de catre Organizatorul SC STANDARD MARKETING SRL . Organizatorul SC STANDARD MARKETING SRL va retine la sursa 16% reprezentand impozitul pentru veniturile obtinute de catre castigatori in cadrul concursului si il va vira la Stat potrivit prevederilor Codului Fiscal al Romaniei, art. 77 pct. 4. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizata pentru fiecare premiu potrivit prevederilor Codului Fiscal al Romaniei, art. 77 pct. 4.

ACORDAREA PREMIILOR

Organizatorul SC STANDARD MARKETING SRL se obliga sa livreze premiul catre castigator, orice alta obligatie de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Castigatorul va fi contactat pentru validare in maxim 2 zile de la data castigarii premiului.In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 20 zile din motive independente de Organizatori, acesta va fi decazut din drepturi iar premiul va fi anulat de catre Organizatori.

Premiile vor fi predate la sediul Organizatorului SC STANDARD MARKETING SRL pe baza unui proces verbal. Castigatorul se obliga sa mentioneze pe Procesul verbal de predare-primire al premiului, in baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator) codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o copie a actului sau de identitate. Daca un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal sau sa predea o copie a actului sau de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu. In acest caz, ca si in cazul in care castigatorul nu doreste premiul sau nu plateste impozitul aferent, Organizatorii vor proceda la o alta tragere la sorti pana cand persoana extrasa accepta toate termenele si conditiile prezentului regulament.Deasemenea, prin participarea la aceasta promotie, castigatorul campaniei promotionale isi exprima acordul expres si neechivoc ca numele, datele de identificare si imaginea sa le fie facute publice de catre Organizatori si partenerii acestora, fara alte obligatii materiale.

Castigatorul premiului va primi premiul prevazut in prezentul Regulament Oficial. Castigatorul nu poate cere modificarea cantitatii, conditiilor si modului de acordare a premiilor.

TAXE

Platitorul premiilor, in speta SC STANDARD MARKETING SRL, se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigator.In acest sens, in baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator), castigatorul premiilor va inmana Reprezentantului Organizatorului o copie a actului de identitate.

DREPT DE PARTICIPARE La acest concurs pot participa numai persoane fizice, cu varsta de peste 18 ani, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa angajatii companiilor organizatoare, ai agentiilor colaboratoare, sot si sotie, precum si rudele de gradul I pana la gradul IV inclusiv, ale acestora.Orice incercare de fraudare a concursului de catre persoanele mai sus mentionate se va sanctiona cu anularea premiului de catre Organizatori.In cazul in care exista castigatori persoane incapabile de drept, tutorele sau curatorul va ridica premiul.Tutorele/curatorul va semna o declaratie prin care exonereaza Organizatorii de orice raspundere ce decurge din acordarea premiului respectiv precum si de orice plata de daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea incapabilului la prezenta campanie.

INCETAREA CONCURSULUI

Concursul „Castiga o nunta pentru 100 de persoane” se poate opri din desfasurare in situatia in care apar evenimente de forta majora (conform legislatiei), in situatia in care cadrul legislativ national se modifica, fiind astfel imposibila continuarea promotiei, sau in cazul in care, din motive obiective, Organizatorii decid astfel, nu inainte insa de a anunta acest lucru prin mijloacele de comunicare pe care le detin.

PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, localitate, numar telefon, adresa de e-mail, imaginea) sa intre in baza de date a Organizatorilor S.C CANCAN MEDIA SRL si SC STANDARD MARKETING SRL si acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia si ale partenerilor sai.

De asemenea, castigatorii vor fi de acord ca datele lor de identificare, imaginea sa fie facute publice ai sa fie folosite de Organizatori in diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

La cererea participantilor adresata la telefonul de concurs, operatorul se obliga sa actualizeze/stearga etc., datele personale ale participantilor.

Orice persoana are dreptul de a obtine de la Operator la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate.

Operatorul este obligat, in cazul in care prelucreaza datele cu caracter personal care privesc solicitantul sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

* informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele * comunicarea, intr-o forma inteligibila, a datelor care fac obiectul prelucrarii precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor * informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva * informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie precum si conditiile in care pot fi exercitate

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scris, datata si semnata.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimata potrivit celor de mai sus.

ALTE PREVEDERI

Prin participarea la concurs jucatorii accepta prevederile prezentului Regulament de Concurs.

Concursul se desfasoara numai pe teritoriul Romaniei.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa Organizatorilor: SC CANCAN MEDIA SRL – Bd. Lacul Tei nr. 1 bis, etaj 3, 4; sector 2, Bucuresti sau la SC STANDARD MARKETING SRL – Precupetii Vechi 27, Sector 2, Bucuresti cel tarziu pana la data de 31.05.2012. Reclamatiile ulterioare nu se vor mai lua in considerare.

Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, daca nu este posibil, se vor solutiona de instantele judecatoresti romane competente.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica orice prevedere a Regulamentului. Orice modificare se va face prin act aditional legalizat la notariat.

Regulamentul complet de desfasurare a concursului va fi publicat zilnic pe site-ul www.cancan.ro si va putea fi consultat gratuit la punctul de lucru a S.C CANCAN MEDIA SRL din Bd. Lacul Tei nr. 1 bis, etaj 3, 4; sector 2, Bucuresti si SC STANDARD MARKETING SRL – Precupetii Vechi 27, Sector 2, Bucuresti

Detalii despre promotie la telefon 021.212.10.64, numar cu tarif normal, intre orele 11:00 si 17:00, de luni pana vineri.

ORGANIZATORI S.C. CANCAN MEDIA SRL S.C. STANDARD MARKETING SRL, Cretu Laura, Elena Nazarie Florina

Citește și...